skip to Main Content
Vereniging Yogadocenten Nederland - Kies voor kwaliteitsyoga

Bijscholingen en specialisaties

Als je als lid van de VYN getoond wilt worden in onze database met yogadocenten, dan is het wenselijk dat je 60 bijscholingspunten per 5 jaar te haalt. Lid blijven van de VYN kan altijd. Ook zonder 60 bijscholingspunten per 5 jaar.
De uitgedeelde certificaten bij bijscholingen en specialisaties zijn hiervan het bewijs. De bijscholingscommissie controleert, ten behoeve van de database, via een jaarlijkse steekproef bij leden of zij aan hun bijscholingsverplichting voldoen. Hiermee bewaken we blijvend de kwaliteit van onze aangesloten yogadocenten.

Bijscholingen aanbieden

Biedt jij zelf als docent een bijscholing aan die je zelf geeft of organiseert en waarvoor je een erkenning wilt aanvragen dan kan dit. Een aanvraag voor erkenning dient van tevoren te worden ingediend. Het initiatief voor de aanvraag kan worden genomen door de docent en/of een lid van de VYN. Aangemelde en erkende bijscholingen worden (mits een half jaar van tevoren aangemeld) in de nieuwsbrief en op de website geplaatst.

Criteria bijscholing

Het uitgangspunt van de bijscholing moet Yoga zijn, de inhoud moet over het lesgeven in Yoga gaan. De mogelijke aandachtspunten zijn: beweging, adem, filosofie. Kortom, zoals beschreven in het Achtvoudige Pad van Patanjali.

Specialisaties

Bijscholingen van meer dan 40 punten worden behandeld als specialisatie.

Criteria specialisatie

 • Een specialisatie wordt afgerond met een toets of eindwerkstuk.
 • Er wordt van deelnemers aan een specialisatie een aanwezigheidspercentage van minimaal 80% verwacht.
 • De specialisatie wordt gegeven door erkende docenten.
 • Als er eventuele specialisten worden ingeschakeld die geen yogadocent zijn, gebeurt dit onder de verantwoordelijkheid van de erkende docent/opleiding die de specialisatie organiseert.
 • Het verstrekken van een syllabus is verplicht.
 • De specialisatie duurt minimaal 40 uur.
 • De specialisatie levert maximaal 60 punten op.

Erkenning aanvragen

Een erkenning voor een bijscholingen aanvragen kan door de onderstaande gegevens te sturen naar bijscholing@yoganederland.nl. De bijscholingscommissie beoordeelt je aanvraag. Vermeld onderstaande gegevens in je aanvraag.

 • Naam, adres, woonplaats, e-mailadres en relevante CV van de docent.
 • Inhoud van de bijscholing. Wordt er een syllabus uitgegeven en is er begeleidend materiaal?
 • Eventueel materiaal of folder via mail meesturen.
 • Data en aantal lesuren.
 • De plaats en omschrijving van de lesruimte, minimaal/maximaal aantal deelnemers.
 • De link naar een eventuele website.
 • De kosten en de mogelijkheid tot annuleren.

Het traject om een bijscholing te erkennen kan 6 maanden duren. Nadat je erkenning rond is, ontvang je van de bijscholingscommissie informatie over hoe je zelf de publiciteit van je bijscholing of specialisatie in gang kunt zetten.

Bijscholingspunten

Als je lid bent van de VYN gaan we er vanuit dat je professionaliteit op peil houdt door bijscholingen en/of specialisaties te volgen. Deze erkende bijscholingen en specialisaties kun je vinden in de nieuwsbrief en op de website.

Om de kwaliteit te waarborgen vragen we van je om achter de inlog je bijscholingspunten bij te houden.

Workshop Adem (live + online) met Anneke Verweijen

Ervaar bewust hoe de adem lichaam en bewustzijn met elkaar verbindt. We doen een yogales…

Lees meer

Workshop Zonnegroet (live + online) met Diana Plenckers

In deze workshop leer je de voorbereidende oefeningen en de klassieke uitvoering van de Sūryanamaskāra.…

Lees meer

Driedaagse Yantra’s en mandala’s met Pieter Weltevrede (nieuwe data)

In deze driedaagse special leer je yantra’s en mandala’s construeren en schilderen onder leiding van…

Lees meer

CAYoga voor ouderen olv Jacoline Norden

In deze bijscholing onderzoeken we onze eigen creativiteit en mogelijkheden om de oudere deelnemer te…

Lees meer

Onderrug, stabiliteit, lichtheid en ruimte olv Nicole Bannenberg

Als de verbindingen rond het zwaartepunt van je lichaam goed geplaatst zijn, worden bewegingen zowel…

Lees meer

Herstel-Yoga bij kanker olv Peter Haima

Herstelyoga is een zachte, helende, integrale yoga speciaal ontwikkeld voor mensen met kanker, tijdens en…

Lees meer
Back To Top

Send this to a friend