skip to Main Content
Vereniging Yogadocenten Nederland - Kies voor kwaliteitsyoga

Bijscholingspunten invoeren

Je kunt hier de bijscholingspunten van door de VYN-erkende bijscholingen en specialisaties doorgeven. Op dit moment worden de bijscholingspunten door de Bijscholingscommissie uit de periode van 01-01-2010 tot 01-01-2016 steekproef gewijs gecontroleerd, zie voor meer informatie Algemene voorwaarden congres of bijscholing.

Een bezoeker kan alleen zijn eigen gegevens wijzigen via de link in de email!

Op deze pagina kun je de bijscholingspunten beheren. De pagina toont de volgende onderdelen:

  1. De titel: Overzicht huidige bijscholingen:
  2. Een tabel met per regel de informatie over een specifieke bijscholing en de bijbehorende punten. Aan het begin van iedere regel staat ook een selectie vakje waarmee de betreffende bijscholing geselecteerd kan worden.
  3. Een knop Verwijder geselecteerde bijscholingen. Met deze knop kunnen de in de tabel geselecteerde bijscholingen verwijderd worden.

 

  1. De titel: Nieuwe bijscholing toevoegen:
  2. Een tabel met per regel een invoervak. Alle regels samen bieden de mogelijkheid alle relevante informatie in te vullen over een specifieke bijscholing en de bijbehorende punten (in cijfers). De velden met “(*)” moeten verplicht ingevuld worden.
  3. Een knop Bijscholing toevoegen. Met deze knop kunnen de in de tabel ingevoerde gegevens worden opgeslagen als een nieuwe bijscholing.
  4. Een knop Bijscholing wijzigen. Met deze knop kunnen de in de tabel ingevoerde gegevens van een bestaande bijscholing worden bijgewerkt.

 

 1. Als je klikt op het bijwerk icoon, worden de gegevens van de betreffende bijscholing gekopieerd naar de invoervelden die volgen na de titel Nieuwe bijscholing toevoegen:.
Back To Top

Send this to a friend