Collectieve aansprakelijkheidsverzekering

Een ongelukje zit soms in een klein hoekje. Het betalen van een schadevergoeding kan de winstgevendheid van je yoga-onderneming in gevaar brengen. Het niet betalen van de schadevergoeding is vaak onmogelijk, en zowel maatschappelijk als commercieel onwenselijk. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt hier de oplossing.   

 

Als gediplomeerd docent, yoga-instructeur of derdejaarsstudent lid van de VYN bestaat de mogelijkheid om deel te nemen en te profiteren van een collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.  Met deze collectieve aansprakelijkheidsverzekering krijg je flinke korting op je premie. De premie bedraagt € 35,- per jaar inclusief assurantiebelasting. De contractduur van de verzekering is steeds een jaar. Deelname aan de verzekering vanaf later in het jaar kan ook: de premie wordt dan naar een evenredigheid berekend. 

 

Verzekerd risico bedrag 

€ 2.500.000 als maximum per aanspraak 

€ 5.000.000 als maximum per verzekeringsjaar 

> Lees hier de Polisvoorwaarden: Voorwaarden aansprakelijkheidsverzekering

 

De verzekering kent de volgende bepalingen: 

  • De verzekering is voor yogaleerkrachten en geldt daarbij ook voor het geven van adembegeleiding, ademtherapie, massages en Cranio sacraaltherapie, mits je in het bezit bent van een erkend diploma;
  • Niet verzekerd zijn aanspraken op een vergoeding van schade aan zaken en schade aan personen van ondergeschikten waarvoor jij als werkgever aansprakelijk bent. Personeel is dus niet verzekerd;
  • De verzekering is uitsluitend van kracht indien je in het bezit bent van een voor het betreffende beroep/bedrijf voorgeschreven erkend diploma;
  • Er geldt een eigen risico per aanspraak van € 250,- voor zaakschade;
  • De verzekering is overgegaan van Reaal naar Nationale Nederlanden. Op je nieuwe verzekering zijn de polisvoorwaarden en clausules van Zekerheid op Maat van Nationale Nederlanden van toepassing. Tot twee jaar na de ingangsdatum van je nieuwe verzekering wordt de zogenaamde Difference in conditions-clausule toegepast. Dit is een aanvulling op de polisvoorwaarden en clausules van Zekerheid op Maat. Bij een schade gelden de voorwaarden en clausules van je eerdere verzekering van voorheen Reaal Schadeverzekeringen als die voor jou gunstiger zijn.

 

 

Meer vragen?

Log in

Hier is de login plek waar jij als erkend yogadocent en lid van de Vereniging Yogadocenten Nederland kunt inloggen voor extra informatie en het bijwerken van je bijscholingspunten, je gegevens in de zoekportal www.ikzoekeenyogadocent.nl en meer.

Staan je gegevens juist in het www.ikzoekeenyogadocent.nl zoekportal? Zo niet, log in en pas je gegevens aan. Check hier hoe je gevonden wordt.

Lukt inloggen niet, mail dan naar ledenadministratie@yoganederland.nl

Ik wil een nieuw wachtwoord

Inloggen is helaas op dit moment nog niet mogelijk.