Collectieve aansprakelijkheidsverzekering

Collectieve aansprakelijkheidsverzekering

Het betalen van (letsel) schadevergoeding brengt je winstgevendheid en wellicht zelfs het voortbestaan van je yoga onderneming in gevaar. Het niet betalen van de schadevergoeding is vaak onmogelijk en zowel maatschappelijk als commercieel onwenselijk. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt hier de oplossing. Daarom heeft de VYN een collectieve verzekering voor al haar leden afgesloten.

 

Wanneer je als docent N-lid bent van de VYN bestaat de mogelijkheid om deel te nemen en te profiteren van de collectieve aansprakelijkheidsverzekering. Met deze collectieve aansprakelijkheidsverzekering krijg je flinke korting op je premie. De premie is € 37,- per jaar inclusief assurantiebelasting. De aansprakelijkheidsverzekering heeft als dekkingsgebied de hele wereld met uitzondering van Verenigde Staten van Amerika en Canada. (Cranio Sacraal therapie is meeverzekerd, mits men in het bezit is van een erkend diploma.)

 

Verzekerd risico bedrag
€ 2.500.000 als maximum per aanspraak
€ 5.000.000 als maximum per verzekeringsjaar

 

Voorwaarden
Eigen risico volgens polisvoorwaarden
Zaakschade € 100,- per aanspraak
Brand-/explosieschade € 500,- per aanspraak

Polisvoorwaarden: Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering 2014

 

Clausule(s)

Clausule RE2131 – Geen personeel in dienst
De op de polis genoemde jaarpremie is erop gebaseerd dat verzekeringnemer geen personeel heeft. Indien hierin een wijziging komt dient hiervan terstond opgave aan verzekeraar gedaan te worden, waarna deze het recht heeft om premie en/of condities opnieuw vast te stellen

 

Clausule RE2162 – Erkend diploma
Deze verzekering is uitsluitend van kracht indien de personen die de behandeling toepassen in het bezit zijn van een voor het beroep/bedrijf voorgeschreven erkend diploma.

 

Seksuele gedragingen
De verzekering biedt geen dekking voor de aansprakelijkheid:

  • van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook;
  • van een tot een groep behorende verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit seksuele of seksueel getinte gedragingen van welke aard dan ook
  • van een of meer tot de groep behorende personen, ook in geval niet de verzekerde zelf zich zodanig heeft gedragen.

Meer vragen?

Log in

Hier is de login plek waar jij als erkend yogadocent en lid van de Vereniging Yogadocenten Nederland kunt inloggen voor extra informatie en het bijwerken van je bijscholingspunten, je gegevens in de zoekportal www.ikzoekeenyogadocent.nl en meer.

Staan je gegevens juist in de www.ikzoekeenyogadocent.nl zoekportal? Zo niet, log in en pas je gegevens aan. Check hier hoe je gevonden wordt.

Lukt inloggen niet, mail dan naar ledenadministratie@yoganederland.nl

Ik wil een nieuw wachtwoord

Inloggen is helaas op dit moment nog niet mogelijk.