skip to Main Content
Vereniging Yogadocenten Nederland - Kies voor kwaliteitsyoga

Commissies

Naast het bestuur van de Vereniging Yogadocenten Nederland zijn er diverse commissies die werk voor de vereniging uitvoeren.

Bijscholingscommissie

De bijscholingscommissie toetst de kwaliteit van de bijscholingen.

Ze beoordeelt:

 • aanvragen voor erkenning van bijscholingen en specialisaties.
 • of leden voldoen aan de bijscholingsverplichting

Op de pagina bijscholingen vind je meer informatie als je zelf een bijscholing wilt aanvragen. Alle erkende bijscholingen en specialisaties kun je hier vinden.

Meer informatie vind je in:

In de bijscholingscommissie zit:

 • Rene Tol (voorzitter + bestuurslid)
 • Anja Dekker (secretaris)
 • Jon Hovens
 • Ingrid Noy
 • Helga Klinkers
 • openstaande vacatures

Congrescommissie

De congrescommissie organiseert het jaarlijks congres in Elspeet.

De congrescommissie bestaat uit Ingrid Coenen en Astrid Eijgenberger.

Heb je  suggesties?

Zij zijn te bereiken via congres@yoganederland.nl

In de congrescommissie zit:

 • Gerreke van den Bosch (voorzitter + bestuurslid)
 • Astrid Eijgenberger (secretaris)
 • openstaande vacature

Klachtenadvies commissie

De klachtenadvies commissie (KLaC) behandelt klachten en toetst ze aan de beroepscode. Zij past hoor en wederhoor toe en adviseert het bestuur over de afhandeling van de klacht. Contact met de klachtenadviescommissie gaat via het secretariaat van de vereniging.

Leden zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de vereniging.

Meer informatie over de klachtenregeling:

In de klachtenadvies commissie zit:

 • Guus van den Ekart (voorzitter)
 • Sas Breeuwsma (secretaris)
 • Anderske Dekkers
 • Marjon van de Biggelaar

PR commissie

De PR commissie regelt en organiseert alles rondom de PR en communicatie van de Vereniging. Dit geld voor contacten met de pers, het regelen van promotiemateriaal en zichtbaar zijn op social media. Daarnaast is er ook contact met het redactieteam voor het maken van de papieren en digitale nieuwsbrief.

Heb je vragen of interessante informatie neem dan contact op met pr@yoganederland.nl

De PR commissie bestaat uit:

 • Yvette Meinema (voorzitter + bestuurslid)
 • Anna Meulman
 • Karina Delfos
 • Janine Himpers
 • openstaande vacature – specialisatie tekstschrijver

Toetsingscommissie

De toetsingcommissie toetst op verzoek van aangemelde yogadocenten de opleidingen in Nederland. Dit doet zij aan de hand van het Basis Programma Opleidingen (BPO) en International Training Program (ITP).

Indien een opleiding aan de gestelde eisen voldoet adviseert zij het bestuur deze opleiding te erkennen. Daarnaast voert zij ook periodieke toetsingen uit van alle erkende opleidingen.

Meer informatie:

Je kunt contact opnemen met toetsing@yoganederland.nl

In de toetingscommissie zit:

 • Els Schoenmaker (voorzitter)
 • Hans Theunissen (bestuurslid)
 • Trude Matla
 • Jill Stolk
 • Marian van Onzen
 • Petra Lemans
 • openstaande vacature
Back To Top