skip to Main Content
Vereniging Yogadocenten Nederland - Kies voor kwaliteitsyoga

Handleiding inloggen

Leden van de Vereniging Yogadocenten Nederland kunnen inloggen en hun gegevens veranderen op de website. Hiervoor is een korte handleiding beschikbaar.

Ik zoek een yogadocent

Nieuwsbrief-1309-ScreenShot-01Een van de belangrijkste  mogelijkheid van deze portal is om bezoekers te laten zoeken naar een yogadocent in de buurt. Het zoeken wordt vereenvoudigd doordat de locaties getoond worden op een Google Maps. De bezoeker kan een plaats of postcode ingeven en de pagina zoekt dan alle yogadocenten binnen de aangegeven straal. Het is ook mogelijk om te zoeken op specialisaties zoals “Meditatie”, “Chakra”, “Zwangerschap”, etc.

Nieuwsbrief-1309-ScreenShot-02Om de bezoeker optimaal van dienst te kunnen zijn, is het wel nodig dat alle gegevens correct zijn ingevoerd. Ieder geregistreerd lid heeft de mogelijkheid om in te loggen en zelf de eigen gegevens bij te houden.

Login voor leden

Nieuwsbrief-1309-ScreenShot-03Inloggen kan met gebruikersnaam en wachtwoord. De gebruikersnaam is gelijk aan “VYNxxxx” waarbij de “xxxx” wordt vervangen door het lidnummer. In de figuur hiernaast is “VYN1580” als voorbeeld gebruikt. Bij het aanmaken van de gebruiker is het wachtwoord ingesteld op een standaardwaarde gebaseerd op de postcode van het adres van het lid. Hierbij wordt dezelfde informatie gebruikt die momenteel geregistreerd staat waarbij een eventuele spatie is verwijderd en de letters allemaal hoofdletters zijn. Als je postcode bijvoorbeeld gelijk is aan “1234 Ab”, dan wordt het wachtwoord “1234AB”, dus met hoofdletters “AB” en zonder de spatie tussen de cijfers en de letters.

Nieuwsbrief-1309-ScreenShot-04Mocht het zo zijn dat het inloggen niet meteen lukt, dan is de site beveiligd tegen eventuele inbreuken. Dit houdt in dat je account voor 24 uur geblokkeerd wordt als het inloggen meer dan 5 keer niet gelukt is.

Mijn gegevens en Profiel bijwerken

Nieuwsbrief-1309-ScreenShot-05Na het inloggen wordt er een extra menu getoond met groot aantal extra pagina’s. De pagina “Mijn gegevens” toont de informatie die momenteel voor je geregistreerd is.


Nieuwsbrief-1309-ScreenShot-06Omdat het wachtwoord relatief eenvoudig is te achterhalen, wordt u aangeraden dit zo snel mogelijk te wijzigen! Dit kan via de pagina “Profiel bijwerken” die als sub-pagina beschikbaar is onder “Mijn gegevens”. Hiervoor moet u wel helemaal naar beneden scrollen. En let op dat u de wijzigingen ook opslaat met de knop “ Profiel bijwerken ”!

Mijn gegevens en Aanpassen gegevens

Nieuwsbrief-1309-ScreenShot-07De voor jou geregistreerde informatie is overgenomen van de vorige site, maar daar kan iets bij mis gegaan zijn. We verzoeken je dus om deze informatie goed te controleren! Mocht er iets niet kloppen, dan kan je dat zelf bijwerken via de pagina “Aanpassen gegevens”. Deze pagina’s zijn ook allemaal beveiligd zodat ze alleen die informatie tonen die hoort bij het lid wat ingelogd is. En let ook hier op dat je de wijzigingen opslaat met de knop “ Opslaan ”!

Bijscholingspunten

Nieuwsbrief-1309-ScreenShot-08Het overnemen van de informatie over de bijscholingspunten is helaas minder vaak goed gegaan dan de overige informatie. Om deze belangrijke gegevens toch bij te werken, kunt u de pagina “Bijscholingspunten” gebruiken. Deze pagina heeft de volgende indeling:

 1. Titel “Overzicht huidige bijscholingen:
 2. Tabel met huidige gegevens, inclusief een aanvink vakje en een wijzig icoon (Wijzig icoon). Als op dit icoon geklikt wordt, worden de gegevens van de betreffende bijscholing gekopieerd naar de invoertabel hieronder.
 3. Knop “ Verwijder geselecteerde bijscholingen ”, als deze knop geklikt wordt, worden de in de tabel aangevinkte gegevens verwijderd.
 4. Titel “Nieuwe bijscholing toevoegen:
 5. Tabel om nieuwe gegevens in te kunnen voeren of bestaande gegevens te wijzigen.
 6. Knop “ Bijscholing toevoegen ” voegt de ingevulde gegevens toe als nieuwe bijscholing.
 7. Knop “ Bijscholing wijzigen ” wijzigt de gegevens van de bijscholing die hoort bij het wijzig icoon (Wijzig icoon) waarop geklikt is.

Aanpassen locaties

Nieuwsbrief-1309-ScreenShot-09De pagina “Aanpassen locaties” biedt de mogelijkheid je locaties bij te houden. De locaties die hier getoond worden, worden gebruikt door de zoekmachine zoals deze hierboven reeds is besproken. Deze pagina heeft dezelfde indeling als de pagina “Bijscholingspunten”. Omdat er per locatie echter meer informatie nodig is, is deze in het overzicht compacter weergegeven. Let ook hier op het verschil tussen de verschillende knoppen om uw gegevens te bewerken.

Let op, voor het bijwerken van de locaties gelden nog wat aanvullende richtlijnen:

 1. Als de postcode en plaats hetzelfde zijn, wordt de overige informatie bijgewerkt.
 2. Als het adres verandert, wordt de locatie tijdelijk verwijderd uit de zoekmachine. De locatie wordt weer zichtbaar als deze door een lid van het bestuur wordt goedgekeurd.
 3. Als de postcode en plaats combinatie nog niet bestaat voor deze docent, wordt de locatie toegevoegd.
 4. Een nieuwe locatie wordt pas zichtbaar als deze door een lid van het bestuur wordt goedgekeurd.
Back To Top