Bijscholingsreglement

VYN afspraken over bijscholen en professionaliseren

 

De bijscholingsplicht voor door de VYN erkende leden geldt per 1 januari 2010, reglement vastgesteld per Algemene Ledenvergadering (ALV) in november 2012, bijgesteld reglement per bestuursbesluit 3 november 2017, opnieuw bijgesteld per bestuursbesluit oktober 2022.

 

Elk VYN-lid (200 en 500 uur) spant zich in om blijvend te werken aan professionele ontwikkeling als yoga-instructeur of yogadocent.

 

De VYN vraagt van elk lid om over een periode van drie jaar minimaal 48 uur te besteden aan professionele ontwikkeling. Dit betreft in de basis twee dagen (16 uur) per jaar, maar de 48 uur is vrij over de drie jaar te verdelen.

 

De uren gericht op professionele ontwikkeling bevinden zich in de volgende categorieën:

  • Literatuurstudie (het lezen van relevante boeken, tijdschriften of artikelen);
  • Het bekijken van films of documentaires, gerelateerd aan yoga-onderwerpen;
  • Actief deelnemen aan een intervisiegroep;
  • Actief deelnemen aan een studiegroep met yoga gerelateerde onderwerpen;
  • Het volgen van (bij)scholingen (graag ook benoemen welke (bij)scholing bij welke opleider);
  • Het bijwonen van congressen en/of seminars;
  • Het voorbereiden en verzorgen van bijscholingen.

 

Elk lid begint september 2023 met een accreditatie (logosymbooltje) tot september 2026, en wordt vermeld via de zoekfunctie op www.yoganederland.nl.

 

Elke drie jaar maakt een VYN-lid een verslag van de professionele ontwikkeling op basis van het format dat opgesteld is door de commissie voor bij-scholen. Het verslag dient op de vooraf gecommuniceerde datum geüpload te worden achter de inlog via www.yoganederland.nl.

 

De commissie voor bij-scholen neemt het verslag door op basis van de gestelde criteria en communiceert de uitslag via mail naar het lid. Bij een positieve uitslag behoudt het lid het logo symbooltje in de zoekmachine dat staat voor; geaccrediteerd van … tot …

 

Als het verslag vragen oproept of niet afdoende blijkt, neemt een lid van de commissie voor bij-scholen contact op met het lid om te bespreken wat er nog aangevuld kan worden. Bij een blijvend onvoldoende resultaat op basis van de gestelde criteria vervalt het logo symbooltje voor de komende drie jaar.

Log in

Hier is de login plek waar jij als erkend yogadocent en lid van de Vereniging Yogadocenten Nederland kunt inloggen voor extra informatie en het bijwerken van je bijscholingspunten, je gegevens in de zoekportal www.ikzoekeenyogadocent.nl en meer.

Staan je gegevens juist in de www.ikzoekeenyogadocent.nl zoekportal? Zo niet, log in en pas je gegevens aan. Check hier hoe je gevonden wordt.

Lukt inloggen niet, mail dan naar ledenadministratie@yoganederland.nl

Ik wil een nieuw wachtwoord

Inloggen is helaas op dit moment nog niet mogelijk.