Coronamaatregelen: Wat vindt de VYN?

Coronamaatregelen: Wat vindt de VYN?

Beste Leden, Yogadocenten en Yoga-beoefenaars,

 

Naar aanleiding van de persconferentie vorige week over de nieuwe coronamaatregelen berichtten wij jullie op 2 november jl. over welke feitelijke consequenties deze hebben als het gaat om het geven van en het deelnemen aan yogalessen. Het goede nieuws is dat er momenteel yogalessen gegeven kunnen worden. Het nare nieuws is dat yogadocenten een CTB-plicht hebben (een coronatoegangsbewijs van deelnemers moeten scannen) en daarmee cursisten zullen moeten uitsluiten. De feitelijke informatie die wij gaven, vind je op Corona-update voor Yogadocenten d.d. 2 november ‘21.

 

Reacties

Er bereikten ons positieve reacties over de snelle berichtgeving, er kwam verontwaardigde respons op het kabinetsbeleid en uitingen van zorg over het uitvoeren van controles op het coronatoegangsbewijs (CTB-plicht). Ook ontvingen wij reacties van leden die geen probleem zagen in het scannen, anderen gaven de moed op met dit beleid en stoppen volledig met lesgeven. Daarnaast werden er adviezen gedaan die wij onder de loep legden en kregen wij verzoeken om over te gaan tot actie richting Tweede Kamer.  

 

We delen jullie onrust en ongenoegen. De VYN houdt eventuele aanscherpende maatregelen goed in de gaten. Voorop staat dat wij de belangen van onze leden blijven behartigen. Hierbij onze visie en een antwoord op enkele vragen.

 

Een CTB biedt geen garantie

Het is bekend dat ieder mens met een geldig coronatoegangsbewijs tóch het virus bij zich kan dragen en anderen kan besmetten. Het uitsluiten van mensen draagt naar ons idee niet bij aan extra veiligheid.

 

Wordt yoga onder sport geschaard?

Als het gaat om het controleren van een CTB is deze vraag minder relevant omdat de regels voor kunst- en cultuurbeoefening in binnenruimten eensluidend zijn. Geef je les in een sportschool? Lees hier de regels: Spelregels voor sport.

 

Positief effect actie amateursport en zwembranche

Deze actie ging er met name om dat controle van publiek bij amateurwedstrijden in de praktijk niet uitvoerbaar was. Goede aandacht ging uit naar het belang van sporten en bewegen.

 

Publieke/besloten ruimte

Kan ik gecontroleerd worden als ik lesgeef in een besloten ruimte? Een yogaschool, waarvan iedereen in beginsel lid kan worden, is al een publieke plaats. Controle kan dus plaatsvinden.

 

Uitzonderingen

Voor de yoga-opleidingen, en wellicht voor yogadocenten die ‘onderwijzen in lichaam en geest’ of een wekelijks evenement organiseren, passen mogelijk de volgende uitzonderingen:

  • Op scholen is geen coronatoegangsbewijs nodig. Voor scholen (Mbo- en Hbo-scholen) geldt:
    • Alle studenten kunnen volledig naar de opleiding.
    • Een mondkapje wordt gedragen buiten de collegezaal.
    • Onderwijspersoneel en studenten doen tweemaal per week preventief een zelftest (tenzij men immuun is).
  • Bij wekelijkse evenementen die worden georganiseerd in bibliotheken en buurt-of wijkcentra is geen CTB-controle nodig.  

 

Je leest hier de actuele berichtgeving op de website van de Rijksoverheid

 

Actie

Het moge duidelijk zijn dat de VYN van mening is dat uitsluiting van yoga-beoefenaars bij een les niet bijdraagt aan het verkleinen van de kans op verspreiding van het virus. Omdat wij verwachten dat de regels op korte termijn worden aangescherpt, gaan wij nu nog niet over tot een actie richting Tweede Kamer.

 

Yoga is heilzaam

Dat yoga heilzaam is weten wij als geen ander. Veel Nederlanders leven in deze crisis onder druk. Yoga en meditatie kunnen helpen om deze stress te verminderen.  Het verbetert de geestelijke gezondheid, de kwaliteit van leven en welzijn. Wij zijn overtuigd van de kracht van yoga en willen onze bijdrage leveren aan de veerkracht en gezondheid van álle mensen. Met inachtneming van de basismaatregelen kan dit, ons inziens, op een veilige manier.

 

Wij wensen alle yogadocenten, -beoefenaars, yoga-opleidingsinstituten en hun cursisten veel sterkte, kracht en wijsheid toe. Wij houden jullie op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

 

Met een zonnegroet - en blijf gezond,

 

Bestuur

VYN

Log in

Hier is de login plek waar jij als erkend yogadocent en lid van de Vereniging Yogadocenten Nederland kunt inloggen voor extra informatie en het bijwerken van je bijscholingspunten, je gegevens in de zoekportal www.ikzoekeenyogadocent.nl en meer.

Staan je gegevens juist in het www.ikzoekeenyogadocent.nl zoekportal? Zo niet, log in en pas je gegevens aan. Check hier hoe je gevonden wordt.

Lukt inloggen niet, mail dan naar ledenadministratie@yoganederland.nl

Ik wil een nieuw wachtwoord

Inloggen is helaas op dit moment nog niet mogelijk.