skip to Main Content
Vereniging Yogadocenten Nederland - Kies voor kwaliteitsyoga

Klachtenreglement VYN

Klachtenreglement VYN

Alle erkende opleidingen zijn geregistreerd bij het kwaliteitsregister CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) wat onder andere betekent dat zij zelf een klachtenregeling dienen te hanteren. Gevolg hiervan is dat de VYN klachten met betrekking tot een erkende opleiding niet meer in behandeling zal nemen maar de klager zal doorverwijzen naar de klachtenregeling van de opleiding zelf.

De klachtenadviescommissie (Klac) heeft het klachtenreglement van de VYN hierop aangepast waarna deze is vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 5 juli 2013. Ingangsdatum van het nieuwe klachtenreglement is 1 augustus 2013.

Dorien

Geeft les in plaats(en):

Back To Top

Send this to a friend