skip to Main Content
Vereniging Yogadocenten Nederland - Kies voor kwaliteitsyoga
Mogelijkheid Eerdere Openstelling Yogastudio’s Onder De Juridische Loep

Mogelijkheid eerdere openstelling yogastudio’s onder de juridische loep

Het bestuur van Vereniging Yoga Nederland heeft onlangs juridisch advies ingewonnen om mogelijkheden af te tasten yogastudio’s nu al open te laten gaan binnen de huidige (tijdelijke) maatregelen. Vanuit deze globale verkenning komt naar voren dat yogadocenten hun eigen specifieke situatie zelf moeten onderzoeken. Zijn genoemde uitzonderingen van toepassing op jou en welke richtlijnen geeft jouw gemeente?

Yogadocenten zorgverleners?
Onderzocht is de ingang dat zorgverleners uitgezonderd zijn van groepsvorming. Mochten yogadocenten voldoen aan de eisen die worden gesteld aan zorgverleners in de zorgverzekeringswet, blijken er mogelijkheden. Als zij zorg verlenen in de vorm van oefentherapie aan mensen met specifieke chronische klachten, zijn zij vrijgesteld van het verbod op groepsvorming en geldt de afstandseis niet.

Groepsbijeenkomsten zijn dan dus mogelijk (als het om zorg gaat) maar de afstand tussen deelnemers moet 1,5 meter zijn. De vrijstelling geldt dus niet voor yoga in de sfeer van sportbeoefening. Voor fysiotherapeuten is dit bijvoorbeeld ook niet toegestaan. Een groepsbehandeling mag dus alleen gaan om medisch geïndiceerde oefentherapie.

Yogadocenten geestelijke bedienaren?
Een andere ingang die onderzocht is, is de uitzondering op groepsvorming voor het belijden van godsdienst of levensovertuiging. 

Conclusie
Voor yogadocenten die zich kwalificeren als zorgverleners binnen de zorgverzekeringswet of zich denken te kunnen kwalificeren als geestelijk bedienaar, zijn er mogelijkheden.

Echter, is het zo dat wij yogadocenten ons op deze manier manifesteren? Daarnaast merken wij dat er veel verschillen zijn per gemeente. Waar de ene gemeente yogacursussen toestaat, is in een andere gemeente iedere wijze van yogalessen geven verboden. Navraag doen bij jouw gemeente blijft noodzakelijk. 

Dit bericht is een samenvatting van een juridische notitie. Wie hierover meer informatie wenst, kan VYN mailen via info@yoganederland.nl.

Geef een reactie

Back To Top

Send this to a friend