skip to Main Content
Vereniging Yogadocenten Nederland - Kies voor kwaliteitsyoga

Nieuw Huishoudelijk Reglement

Nieuw Huishoudelijk Reglement

Het (nieuwe) Huishoudelijke Reglement is vastgesteld door de leden op de laatste Algemene Leden Vergadering (ALV).

In de algemene ledenvergadering van 10 november 2013 zijn de gewijzigde statuten en het huishoudelijk reglement aangenomen en vastgesteld. Nu er in het huishoudelijk reglement een commissie van beroep is toegevoegd is er ook een nieuw aanhangsel bij gekomen, de ‘procedure commissie van beroep’. Zowel het nieuwe huishoudelijk reglement, de statuten als de procedure commissie van beroep zijn toegevoegd aan de downloads op deze website.

Back To Top