Nieuwe opleidingen geaccrediteerd

Nieuwe opleidingen geaccrediteerd

Nieuws van de Toetsingscommissie 

De toetsingscommissie van de VYN houdt zich bezig met het aanbod en de kwaliteit van yoga-opleidingen en onderhoudt contacten met de VYN-erkende opleidingen. De Toetsingscommissie heeft nieuws rond op het gebied van accreditaties van opleidingen:

 

  • Intensieve Yogascholing Maarssen heeft de voor accreditatie benodigde gegevens aangeleverd en de Toetsingscommissie heeft een positief advies afgegeven aan het bestuur van de vereniging voor zowel de 200 uurs- als de 500 uursopleiding van Intensieve Yogascholing Maarssen.

  • De aanvraag voor accreditatie van de 200 uursopleiding van You are the Buddha in Breda heeft onder de leden van de vereniging geen bezwaar opgeleverd. De Toetsingscommissie heeft de procedure voor accreditatie opgestart. Sascha Pfeiffer van de toetsingscommissie zal hierin het voortouw nemen.

  • Spark of Light Yoga van Marloes van der Kamp heeft een verzoek tot accreditatie van de opleidingen (200 uur en 500 uur) ingediend bij het bestuur van de VYN. Leden van de vereniging hebben vanaf nu een maand de tijd om hiertegen bezwaar in te dienen.

 

In opdracht van het bestuur heeft de Toetsingscommissie oriënterende gesprekken gevoerd met de volgende opleiders: Ananda Yoga centrum, Critical Alignment Yoga, DRU International en Stillnessinyoga. Het waren inspirerende en verrassende gesprekken. 

Het feit dat de VYN een organisatie zonder winstoogmerk is en dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door yogadocenten die dit als vrijwilligerswerk doen stuit op veel goodwill. Tevens biedt de openstelling van de VYN voor accreditatie van 200 uursopleidingen nieuwe mogelijkheden. Binnen sommige van de bovengenoemde opleidingen wordt verder nagedacht over accreditatie.

 

Vacature

We zijn verheugd dat drie leden zich hebben gemeld voor de vacature voor de Toetsingscommissie! We gaan als commissie in april met deze kandidaten kennismaken. Bij wederzijds goedvinden starten we een traject van aspirant-lidmaatschap in.

Log in

Hier is de login plek waar jij als erkend yogadocent en lid van de Vereniging Yogadocenten Nederland kunt inloggen voor extra informatie en het bijwerken van je bijscholingspunten, je gegevens in de zoekportal www.ikzoekeenyogadocent.nl en meer.

Staan je gegevens juist in het www.ikzoekeenyogadocent.nl zoekportal? Zo niet, log in en pas je gegevens aan. Check hier hoe je gevonden wordt.

Lukt inloggen niet, mail dan naar ledenadministratie@yoganederland.nl

Ik wil een nieuw wachtwoord

Inloggen is helaas op dit moment nog niet mogelijk.