skip to Main Content
Vereniging Yogadocenten Nederland - Kies voor kwaliteitsyoga

Nieuwsbrief Vereniging Yogadocenten Nederland in kleur

Nieuwsbrief Vereniging Yogadocenten Nederland in kleur

De papieren nieuwsbrief is een van de belangrijkste communicatiemiddelen van de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) naar haar leden en daarom hebben we besloten vanaf het volgende nummer (uitgave 2, juni 2015) om deze volledig in kleur uit te gaan brengen. Dit helpt ons nog meer bij de professionele uitstraling van de beroepsvereniging.

Bijdrage hieraan leveren

Heb je dus een leuke bijdrage, lever hierbij dan ook een mooie kleurenfoto aan. Samen met elkaar willen we het geheel nog aansprekender maken voor leden, cursisten en andere belangstellenden.
Adverteer je op dit moment zwart/wit overweeg dan eens om je advertentie ook in kleur te gaan plaatsen.

Meer informatie

Meer weten over de nieuwsbrief, erin adverteren of copy aanleveren kijk dan bij nieuwsbrieven.

Back To Top

Send this to a friend