Pilot richtlijn yoga en long covid

Pilot richtlijn yoga en long covid
Oproep: Yogadocenten die willen meedoen aan Pilot Yoga en Long COVIDInleiding

Een deel van de mensen houdt na een infectie met Covid-19 langdurig klachten. Dat wordt ‘Long COVID’ genoemd. Onder Long COVID wordt verstaan: een aanwezig klachtenpatroon 6 maanden na het doormaken van een COVID-19 infectie.  Mensen met Long COVID hebben klachten zoals vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst, spierpijn, hoofdpijn, hartkloppingen, aanhoudende verhoging, langdurig verlies van reukvermogen, of kampen met een depressie of vergeetachtigheid. Geschat wordt dat 1,5% van de geïnfecteerde mensen Long COVID ontwikkelen.

 

Het RIVM monitort diverse onderzoeken om meer te weten komen over het aantal mensen dat na een infectie met COVID-19 nog langdurig last heeft van klachten als benauwdheid, pijn en vermoeidheid.

 

In opdracht van het bestuur van de Vereniging Yogadocenten Nederland heeft een werkgroep de opdracht gekregen richtlijnen te ontwikkelen voor yogadocenten in het omgaan met cursisten die kampen met klachten van ‘Long COVID’. De werkgroep bestaat uit de volgende VYN-leden:

 • Maria Perquin, fysiotherapeute en yogadocente
 • John Tumulero, natuurgeneeskundige en yogadocent
 • Marjolein de Kwaasteniet, (docent) verpleegkunde en yogadocente
 • Ester Gieles, sportarts (niet praktiserend) en yogadocente
 • Ina Rozema, yogadocente

 

Uitwerking richtlijn

Uitgangspunt voor de werkgroep is het standpunt dat yoga gezien kan worden als voorbeeld van complementaire zorg; complementaire zorg kan samengaan met een programma voor reguliere herstelzorg of na afloop van een dergelijk programma worden ingezet. Yoga kan een bijdrage leveren aan:

 • het stimuleren van lichaamsbewustzijn en het voelen van fysieke grenzen;
 • het leren omgaan met de eigen belastbaarheid vanuit ontspanning;
 • het reduceren van stress; yoga brengt het sympathische zenuwstelsel in balans met het parasympatische zenuwstelsel;
 • het aanleren van een goede ademhaling en het behouden van een goede adem tijdens bewegen;
 • het ontwikkelen van balans en het behouden van energie;


De door de werkgroep opgestelde richtlijn is ontwikkeld vanuit bovenstaande principes. In december 2021 is de richtlijn besproken in het bestuur van de VYN en dat betekent dat de werkgroep over kan gaan tot de volgende stap: het opzetten van een pilotfase waarin de richtlijn wordt gebruikt door een aantal yogadocenten in het land. We denken hierbij aan een groep van 10-15 yogadocenten.

 

Pilotfase richtlijn Yoga en Long COVID

Ben je nieuwsgierig naar wat er van je wordt verwacht als je zou meedoen aan de pilot? De werkgroep heeft hierbij het volgende voor ogen:

Voorbereiding (voorjaar 2022):

 • Deelname aan een workshop van een halve dag waarin de inhoud van de richtlijn met elkaar wordt besproken en de ademoefeningen worden ingeoefend onder leiding van een deskundige yogadocent;
 • Opstarten of aanboren van eigen netwerk van verwijzers in de eigen regio; de werkgroep beschikt over formats voor persberichten voor lokale pers en brieven voor verwijzers;


Looptijd pilot (1 jaar):

 • Yoga geven aan minimaal 3 yogacursisten met Long COVID;
 • Bijwonen van 3 bijeenkomsten (1 x per 4 maanden) als pilotgroep om de ervaringen in het werken met de richtlijn te delen, fysiek of online.


Afsluiting:

 • Bijstellen van de richtlijn op basis van ervaringen uit de pilotgroep

 

Wij hopen dat dit artikel je nieuwsgierig heeft gemaakt en dat je mee wilt doen aan het verder ontwikkelen van deze richtlijn! Bij belangstelling kun je contact opnemen met Marjolein de Kwaasteniet, yogasunya.eu@gmail.com.


Namens de werkgroep,


Marjolein de Kwaasteniet

Log in

Hier is de login plek waar jij als erkend yogadocent en lid van de Vereniging Yogadocenten Nederland kunt inloggen voor extra informatie en het bijwerken van je bijscholingspunten, je gegevens in de zoekportal www.ikzoekeenyogadocent.nl en meer.

Staan je gegevens juist in het www.ikzoekeenyogadocent.nl zoekportal? Zo niet, log in en pas je gegevens aan. Check hier hoe je gevonden wordt.

Lukt inloggen niet, mail dan naar ledenadministratie@yoganederland.nl

Ik wil een nieuw wachtwoord

Inloggen is helaas op dit moment nog niet mogelijk.