Terugblik VYN Yogacongres 2022

Terugblik VYN Yogacongres 2022

Ook zo genoten van het VYN Yogacongres op 13 en 14 mei? Geniet nog even na met de foto's en verslagen van enkele workshops en activiteiten! Foto's bekijken of downloaden? Dat kan via deze link:

 

Foto's VYN Yogacongres 2022

 

Workshop Hart Flow Yoga door Alberto Paganini

 

Deze dagworkshop begon met vrolijke losmaakoefeningen op muziek zodat we allemaal lekker waren opgewarmd. Daarna werd er in tweetallen geoefend met het vinden van de kracht in jezelf. Hierbij probeerde een staande persoon een zittende om te duwen.


De eerste fase is dat degene die zit zijn gedachten laat ronddwalen, hierdoor kan hij/zij zo worden weggeduwd. Bij de tweede keer spant de zittende persoon zijn/haar mula bandha en buikspieren bewust aan en focust zich op verbinding met de aarde. Hierdoor is het een stuk moeilijker om deze om te duwen. De derde poging laat de zittende persoon mentaal en fysiek verbinden met de chakras. Daarbij worden de wijsvingers van onderaf tegen de elleboog van de staande figuur gelegd. Dit activeert de  m.serratus. Zelfs met flinke druk is er een enorme krachtenbundeling zodat de zittende op zijn plek blijft. De laatste fase is dat de zittende de staande cursist daarnaast aankijkt met een liefdevolle blik omdat alle liefde in zijn/haar hart zich richt op de staande. Zo mooi was deze oefening dat ik hem voluit heb opgeschreven. Doe hem vooral en ontdek ook de kracht van het hart.


Alle andere oefeningen werden in een rustig tempo met veel uitleg en humor gedaan. In de middag buiten op het grasveld. Zowel de middag als de avond werden afgesloten met een klankschaalconcert.
Het was een cadeautje om deze workshop mee te maken.

 

door: Sas Breeuwsma

 

Workshop 'Egotripje' door Djilani Sprang - Purperhart

 

 

We begonnen de workshop actief met een spelvorm: plezier en verbinding voelend, ‘versmolten’ we van ik naar wij.
‘De draad kwijt raken tijdens de improvisatie’, zou Djilani het ergste vinden wat hem vandaag zou kunnen overkomen.

 

Djilani Sprang-Purperhart is medisch-antropoloog/socioloog. Hij begeleidt mensen met uitdagingen die ze op hun levensreis tegenkomen: waar leven we voor, waar lopen we tegen aan? Liefde is het meest bestudeerde gedrag en daarin het op zoek zijn naar verbinding. De dualiteit wordt voelbaar als we het over liefde hebben.
Djilani deelt hoe hij tegen liefde aankijkt en noemt dit structureel functionalistisch. “Liefde heeft een functie en het doet wat met de structuur waar het onderdeel van uitmaakt.” De functie kan drieledig zijn: een intieme ruimte creëren, een wil om te zorgen voor, je hechten of gehecht raken aan.


Soms denken wij mensen dat we elkaar begrijpen omdat we hetzelfde woord gebruiken. Een citaat van Hazrat Inayat Khan verduidelijkt dat taal voor ieder iets anders betekent: ‘Achter één woord gaat een wereld van ideeën schuil.’
In deze tijd van hypercommunicatie (veel en sneller),  begrijpen we elkaar vaak niet. Het creëren van eenvoud zorgt voor vertraging.


Djilani spreekt over spiritueel egocentrisme; het verminderd vermogen om jezelf te verplaatsen in gedachten en gevoelens van de ander. Wat betekent dit voor jou?
Hij gebruikt naast het filosoferen over de mens, zijn sociale relaties en hoe dit betekenis te geven, een werkvorm. Liggend ervaren we wat bepaalde woorden met ons doen als we terugdenken aan een situatie die ons boven het hoofd dreigde te groeien. Dit zorgde bij mij voor zelfinzicht. Alhoewel ik eerder tijdens de workshop de draad kwijt was, zou dit met het ego te maken kunnen hebben?
Djilani heeft zeker zijn ontembare drive om mensen te verbinden laten zien.


door: Ina Rozema

 

Indiase Hindoegoden in oneindige schoonheid | Schilderijen van Colin Meijer

Congresbezoekers konden tijdens het congres genieten van kunstwerken van Pencil Artist Colin Meijer. In het Lucasgat stonden prachtige werken van hem op display.


Colin tekent van kinds af aan al met potlood. Colin: “Mijn liefde voor Indiase en andere oosterse culturen ontwikkelde zich al heel snel. Op mijn zevende jaar begon ik aan mijn tien jaar lange training in Indiase klassieke zang. Zo ontstond ook mijn tweede passie: zingen en muziek maken. Tegen die tijd tekende ik ookal de Hindoegoden vanwege hun oneindige schoonheid. Deccennia later gebruik ik nog steeds precies dezelfde technieken en heb ik nog steeds dezelfde passie voor deze creatieve uitingen. Het liefst doe ik dit de hele dag. Deze passie staat mij toe om te ontsnappen naar een wereld alleen voor mezelf, zonder oordeel of haat, alleen maar liefde en schoonheid.”Alle tekeningen van Colin zijn authentiek en gemaakt zonder voorbeeld. Elk idee begint als een fantasie, aldus de artiest. “Soms lukt het mij om de visie die ik in mijn hoofd heb precies te vertalen naar papier, maar soms groeit het zodanig dat het eindresultaat niet meer lijkt op het initiele idee. Ik laat mij meevoeren door mijn creativiteit,” vertelt Colin over zijn inspiratie en werk.Op de website www.colinmeyerart.com vind je beschikbare stukken. “Je kunt contact met mij opnemen voor tekeningen in opdracht of specifieke wensen. Door mijn handgemaakte kunstwerken te kopen steun je niet alleen een kunstenaar, maar trek je ook een bepaalde energie in je leven. Ontdek wat elke God of Godin kan aantrekken door op een stuk in de webshop te klikken.”

Wil je meer weten over Colin en zijn kunst? Bezoek dan zijn website: colinmeyerart.com of bel hem op: 06-53805419.


door: Gerreke van den Bosch

 

Hindoeïsme en Yoga | Bezig door Paul van de Velde

Paul van der Velde, hoogleraar Aziatische religies en multilinguïst van vele oude Aziatische talen hield 14 mei een lezing met als thema ‘Hindoeïsme en yoga’.


Dapper bood ik aan een stukje te schrijven toen nog niet wetende dat er zo veel interessante en boeiende informatie op me af zou komen,  inclusief een aantal authentieke gezongen mantra’s. Paul is zo vriendelijk geweest om daarom ook een blik op dit stukje te werpen en waar nodig aan te vullen of te wijzigen.


De vraag is of yoga wel Aziatisch is en ook echt wel 5000 jaar oud is? Want dat is wat we allemaal al jaren zeggen en  daarmee is het dus nu onze waarheid geworden. Is dat wel zo? Want, zo stelt Paul, in India leef je parallel aan de tijdloze wereld van de goden en de Sanskriet taal heeft de macht over de werkelijkheid. Soms is het beter de mythe de mythe te laten blijven.


Er zijn veel diverse en verrassende wortels van asana yoga te vinden. Echter eerder dan de 15e,16e eeuw zijn er geen afbeeldingen van asana’s te vinden, ook niet op de beroemde Indus kleizegels die hij ons liet zien. Je ziet dan wel zittende wezens, maar zijn dat asana’s?


Rond 3000 voor Christus kwamen vanuit het Noorden van India veel nomaden het gebied binnen. Ze brachten het Sanskriet, de vuurrituelen en een specifieke voorouderverering mee naar India. Ze maakten gebruik van hallucinerend plantensap, soma geheten. Welke plant dat was,  is nog steeds niet helemaal duidelijk. Als je die rituelen correct uitvoerde met de juiste recitaties van de hymnen erbij zou je naar de voorouderhemel gaan en daar eeuwig leven. Maar er ontstond twijfel omtrent deze rituelen en de recitaties van de Veda. Als reactie op deze rituelen ontstond de shramana beweging van asceten die buiten de gewone wereld gingen staan. Bij deze shramana beweging horen onder meer de Boeddha en de Jina die het jainisme stichtte. Weer later ontstonden er zes filosofische scholen, ten dele beslist als reactie op het boeddhisme. Eén van die zes is de yoga school die vaak in een adem wordt genoemd met de sankhya school, sankhya-yoga dus. Bij deze richting horen de Yogasutra’s van Patanjali. Maar Patanjali is een heel algemene naam in het oude India,  bijna de ‘Jansen’ van die tijd. Het is niet echt een eigennaam. Dan is er het commentaar van Vyasa, maar Vyasa is ook niet echt een eigennaam. Vyasa betekent veeleer ‘uiteenzetter’, ‘uitlegger’. In de shramana beweging zijn misschien wortels van de moderne  yoga te vinden, maar in de Yogasutra’s… dat is moeilijk. Maar spreekt er uit de Yogasutra’s een mentaliteit waar we in de moderne yoga iets mee kunnen? Dat is wellicht wel heel goed mogelijk.


In de koloniale tijd gebeurde er heel veel. Soms werd er door westerlingen vaak op Indiaas gedachtegoed neergekeken. Indiërs waren in de ogen van westerlingen pervers en alleen maar met sieraden en erotiek bezig. In de jaren ’20 van de 20e eeuw ergerde dat de toenmalige Maharaja van Mysore. Net in die tijd was body building in het Westen erg populair. Mensen als Ling en Sandow hadden programma’s ontwikkeld die mensen thuis konden uitvoeren. Deze programma’s werden erg populair in Duitsland en bereikten ook Engeland. Via het Engelse leger kwamen de oefeningen in India. Sandow heeft zelfs persoonlijk India bezocht. Hier kwamen de oefeningen van de worstelaars van Varanasi bij en ook de kalaripayat van Kerala. De Maharaja van Mysore zag hier mogelijkheden om een soort guerrilla leger te ontwikkelen van soldaten die in het geheim thuis hadden getraind. Zo kon er verzet plaatsvinden tegen de Engelsen. Ook de wereldwijd verbreide YMCA vond het belangrijk lokale sport- en bewegingstradities uit te dragen. Daar ligt een wortel van de moderne yoga.


Wat betreft de asana’s: het middeleeuwse India kende groepen rondtrekkende asceten, nagasadhu’s bijvoorbeeld die grote legers vormden op het platteland. Deze legers hadden veel oorlog onder elkaar en terroriseerden de dorpen. Ze handelden vaak in kinderen, met name in jongens. De Engelsen hadden deze groeperingen met succes bestreden. Dat gaf rust op het platteland, want veel dorpelingen leefden in grote angst voor deze sadhu’s. Deze sadhu’s beoefende een heel harde vorm van lichamelijke beoefening die ‘hatha’ werd genoemd. ‘Hatha’ betekent: ‘hard’, ‘ruw’. (later kwam er een etymologisch incorrecte interpretatie dat ‘ha’ en ‘tha’ naar de ida en pingala kanalen in het lichaam verwijzen). De sadhu’s reisden nu vaak kermissen af en vertoonden daar hun gymnastische oefeningen. Dat zijn bovenal de asana’s geworden. Ook daar ligt een wortel van de yoga. Blijft echter dat filosofen als Vivekananda en Swami Dayananda Saraswati neerkeken op de asana praktijken. Vivekananda vond dat je beter aan voetbal kon doen dan aan yoga… Maar leraren als Jois, Sri Yogendra en T. Krishnamacharya waren zeer in die specifieke houdingen van deze asceten geïnteresseerd. Ze waren ook vaak met bodybuilding bezig.


Tegelijk kwamen vanuit het Westen groeperingen als  de Theosofie naar India. Deze theosofen wezen de Indiërs op de grote verdiensten van hun eigen cultuur. Daar waren intellectuele Indiërs gevoelig voor. Theosofen vertaalden ook samen met indologen Sanskriet teksten in het Engels, onder meer de Bhagavad Gita en de Patanjali Yogasutra’s. Mahatma Gandhi zou later in Engeland een theosofische vertaling lezen van de Bhagavad Gita en daarmee het belang van zijn eigen cultuur ontdekken. Zelf kende hij geen Sanskriet. Niet alle Indiase filosofen deelden echter Gandhi’s ideeën rond geweldloosheid. Aurobindo Ghose voelde veel voor gewapende strijd tegen de Engelsen en hij zag veel in de yoga oefeningen omdat die het lichaam zouden versterken, gereed voor de strijd.


Al met al kent de moderne yoga dus vele wortels. Sommige wortels hebben een lange geschiedenis, andere zijn gewoon redelijk recent. Maar misschien is gewoon de meest interessante vraag: werkt yoga voor je? En werkt de yoga, wat maakt het dan uit of het gloednieuw middeleeuws of 5000 jaar oud is?


door: Dorien Pool

 

Ochtendsessie Mettā Sutta van Gabrielle Bruhn

 

Voor mij als boeddhist voelde de ochtendmeditatie van Gabrielle als een warm bad. In plaats van mijn eigen ervaring te verwoorden, geef ik de voorkeur aan het publiceren van de authentieke tekst.


Onderstaand de tekst die door Gabrielle voor ons werd ingesproken en beoefend. Het raakt erg aan de yoga principes en is een verrijking voor je dagelijkse yoga beoefeningen. Voor meer informatie kijk op de website: www.simsara.nl

 

door: Gerreke van den Bosch

 

 

Metta Sutta

 

 

Dit is wat gedaan moet worden door hen die bekwaam in goedheid zijn, die het pad van vrede kennen.

 

Zij zullen het heilzame weten, zullen energiek zijn en geheel en al oprecht. 

Zij zullen vriendelijk zijn, zachtmoedig en zonder hoogmoed. 

 

Tevreden en gemakkelijk in onderhoud te voorzien, onbelast met vele bezigheden
en zuinig in het doen, vredig en kalm, wijs en kundig, bescheiden, met weinig begeerte.

Laat hen geen overtreding begaan, waarvoor andere wijze mensen hem of haar zouden kunnen berispen. 

En laat hij of zij denken:

“In alle blijdschap en veiligheid, mogen alle wezens op hun gemak zijn."

 

Wat voor levende wezens er ook mogen zijn, hetzij zwak of sterk, alle, zonder uitzondering, 
de grote of de machtige, middelmatige, korte of kleine, dikke of dunne, zichtbare en onzichtbare wezens, de wezens, die veraf zich bevinden of nabij, geboren wezens en die nog geboren worden, mogen alle wezens op hun gemak zijn.

 

Laat niemand de ander bedriegen en laat men niemand verachten om welke reden dan ook. 
Laat men nooit iemand anders iets kwaads toewensen, uit ergernis of uit vijandige gezindheid.

 

Zoals een moeder haar eigen kind beschermt met haar leven, 
laat men zo met een grenzeloos hart alle levende wezens koesteren. 

 

Laat men vol vriendelijkheid voor de gehele wereld het hart onbegrensd worden: 
opwaarts, neerwaarts, rondom en kruiselings, in het midden, naar alle hemel richtingen; 
onbelemmerd, vredelievend, vrij van vijandschap.

 

Staand of gaand, gezeten of liggend, vrij van vermoeidheid, zullen zij zich vestigen 
in deze oplettendheid, inzicht en wijsheid. Door zich niet te houden aan vaststaande visies, voorzien van een heldere blik, bevrijd van 
verlangens, worden zij puur van hart en gezuiverd.

 

 

Moge ik gelukkig zijn

Moge ik in vrede leven

Moge ik vrij zijn van pijn en lijden

Of de mogelijkheid hebben

Pijn en lijden te dragen

Moge ik veilig zijn

Met gemak leven

En bevrijd zijn.

 

gabi1404@hotmail.com

www.simsara.nl

 

Workshop Qi Flow Yoga van Desi Angevaare


Stil en wat afwachtend zit ik op mijn yogamat. Rustig laat ik mijn blik door de zaal gaan en registreer hoe ieder zich nestelt op zijn of haar plek. Ik zit in de workshop Qi Flow Yoga van Desi Angevaare om geïnspireerd te worden en om te ervaren hoe de invloeden vanuit de Qigong op een positieve manier de yoga kunnen verrijken.

 

Na een korte introductie van het begrip ‘song’ komen we meteen in beweging. Heel fijn! Wat volgt is een reeks van zachte, rustige bewegingen die elkaar als vanzelfsprekend opvolgen. Eerst in de zittende en later in de staande houding.


Met aandacht volg ik de instructies van Desi op om de oefeningen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Aanvankelijk schrijf ik zelfs nog wat steekwoorden op in mijn schrift, in de hoop dat ik me de oefeningen na de workshop weer voor de geest kan halen. Maar al gauw besef ik dat dit niet de manier is waarop ik de Qi Flow Yoga wil beleven. Ik wil het ervaren, ik wil de Qi voelen stromen.


Ik besluit om pen en papier aan de kant te schuiven en me mee te laten voeren door de visualisaties en de beeldspraak die Desi meegeeft … Ik beweeg de wervels in mijn wervelkolom als parels van een parelsnoer en ik laat mijn armen als de staart van een draak door de lucht gaan.


‘Doe niet te veel je best’ zijn de woorden die mij de ruimte te geven om me te bewegen zoals mijn innerlijk mij dat ingeeft, steeds rustiger en helemaal op mijn manier.

 

Wauw! In de flow voel ik een energetische stroom door mijn lijf gaan in de vorm van warmte en een zachte tinteling. Mijn energie stroomt, zacht en zonder moeite.

Dat is dan ook precies de essentie van ‘song’: het laten gaan van onnodige spanning binnen de lichaamsstructuur.

 

Namasté, Diana Gjaltema.

www.dekleineyogi.nl

 

 

Skeletal Breathing Yoga door Yvonne Esser


Yvonne begint met een korte introductie van haarzelf en hoe Skeletal Breathing Yoga (Yoga van het skelet en de adem) is ontstaan.


Yvonne is al 35 jaar yogadocent en opgeleid door Rita Beintema. Ze merkte in  haar lessen dat er veel mensen zijn met hoge spanning die moeilijk tot ontspanning komen in de yogales. In haar zoektocht kwam ze in aanraking met de methode Dixhoorn.  Dixhoorn gaat ervan uit dat we alle elementen  in ons hebben om ons te ontwikkelen, te ontspannen en onze adem te gebruiken. Een mens heeft automatische bewegingspatronen ontwikkeld gedurende zijn leven, deze patronen zijn niet altijd even functioneel. Dixhoorn gebruikt in zijn methode hele kleine simpele stapjes waarbij we onbewust nieuwe dingen aanleren.


Yvonne is opgeleid in de methode Dixhoorn en combineerde dat met yoga. Deze combinatie ging wringen, het klopte nog niet voor haar. Uiteindelijk is er een nieuwe synthese ontstaan van Yoga en Dixhoorn:  ‘Skeletal Breathing Yoga (SBY)’. Een extra aanzet hiertoe was dat Yvonne 6 jaar geleden zelf een ernstig motorongeluk had, en in het moeizame herstel ervaarde ze wat yoga echt is en hoe het is om echt contact te maken met het lichaam.


In SBY gaat het om het aansturen van het lichaam zonder na te denken ‘van top tot teen je lichaam bewonen’. Ademruimte van binnen te ervaren, je lichamelijke werkelijkheid middels hele kleine simpele stapjes. Het gaat niet over het doen van de oefeningen maar het stilstaan bij de ervaring na afloop van de oefening. SBY bestaat uit hele kleine simpele oefeningen. Met skeletbewegingen ademruimte creëren. Deze leiden tot een moeiteloosheid in de asana's.


Ook worden grotere  bewegingen gemaakt zoals de balansoefening en de heupheffing/brug, die voorbereid worden  door in kleine stappen naar een eindhouding toe te werken. In de kleine stappen bereid je het lichaam voor om zo ontspannen mogelijk te bewegen als een geheel, waarbij alle delen goed op elkaar afgestemd zijn.


De SBY les:
Vervolgens neemt Yvonne ons mee in haar oefeningen. Dit doet ze op een enthousiaste en inspirerende manier. We doen staande, zittende en liggende oefeningen en ze nodigt ons voortdurend uit om te voelen: ‘hoe voelt het nu, waar is je gewicht nu het meest voelbaar…’  De oefeningen zijn makkelijk uit te voeren door Yvonne ’s zorgvuldige instructies.


We merken echt hoe de oefeningen meer ademruimte geven, heel bijzonder. Na afloop krijgen we een uitgewerkte hand-out van de les, wat een cadeautje. Tevreden en Zen verlaten we de zaal, dit smaakt naar meer.


door: Peter Haima

 


Wandelen met Margriet

Wandelen met Margriet, een heerlijke frisse ochtendbenadering vanuit één Zijn met de natuur vanuit de adem.


Na een verhaalintroductie met sprekende vogelgeluiden gevolgd door enkele rek- en strekoefeningen om de adem ruimte te geven,  gingen we op pad.


Met telkens kleine onderbrekingen om iets moois en subtiels onder de aandacht te brengen waar een doorsneewandelaar vaak aan voorbij gaat: de geneeskrachtige eigenschappen van een klein plantje aan de rand van het gras, de geur van bloeiende bomen, het gekwetter van verschillende vogels, de uitleg over het leven van konijnen en hazen, de slapende meikevers en de achtergelaten tekenen/sporen van de dieren.


De door ons uitgezonden trillingen naar de dieren door de stappen die wij plaatsen op de aarde.
Het belang om respectvol om te gaan met de natuur om deze zo min mogelijk te verstoren.
Vanuit de adem de eenheid met de natuur. Het luisteren met al je zintuigen naar binnen gericht.

VERWONDERING

   VERSTILLING

        STILTE

       ÉÉNZIJN


Al vaker ben ik met Margriet mee gewandeld. Uit haar bevlogenheid en zorgvuldige omgang met de natuur blijkt hoezeer haar verbondenheid met het leven, de natuur, de aarde respectvol bij haar aanwezig is en uitgedragen wordt. Hoe zij telkens onder onze aandacht brengt dat wij door de adem met de natuur verbonden zijn, één zijn.


Ruimte om tijdens stiltemomenten verbondenheid, éénheid te kunnen ervaren.


Te kunnen komen bij rust en vertrouwen.


Te kunnen voelen hoe je onderdeel bent van één geheel.

 

door: Anja Dekker

 

 

Workshop Stemexpressie door Lucia Klinefelter

 

Deze workshop vindt plaats in de prachtige ruimte De Luwte. De enorme raampartij geeft je het gevoel middenin het bos te zijn ook al ben je binnen. Een uitstekende en treffende setting voor Stemexpressie.


We starten met op volgorde van de presentielijst één voor één je voornaam te  zingen of zeggen, waarbij de hele groep je naam daarna op dezelfde manier herhaalt, ook met dezelfde gebaren. Mooi en verrassend !


Lucia vertelt dat Stemexpressie een uitnodiging is om contact te maken met wat er in je leeft (‘je luistert naar binnen’), en dat vrij te geven. Lucia zet muziek op en we gaan vrij-uit dansen. Als een wervelwind danst Lucia inspirerend door de ruimte en tussen de deelnemers.


Daarna gaan we in een grote cirkel staan (31 deelnemers!) en worden we uitgenodigd om een eigen klank te maken en de trilling daarvan te voelen in ons lichaam. Daarbij blijven we in contact met de grond onder onze voeten. Lucia geeft een mooie aanwijzing: ‘Laat de kracht van de aarde via jou klinken’.


We experimenteren met verschillende klanken om te ontdekken welke klank het meest echt en authentiek jouw klank is op dit moment. Lucia begeleidt zowel de groep als individuen steeds met aandacht en zorgzaamheid, ook wanneer er tranen zijn of iemand iets persoonlijks deelt.

 

Na een rondje waarin ervaringen worden gedeeld, gaat Lucia met één van de deelnemers aan de slag die graag meer vrijheid wil ervaren met stemexpressie.


Lucia vraagt hem een klank te laten horen en de controle los te laten. Zij geeft verschillende aanwijzingen zoals: ‘verbind de klank nu met je kracht’ en  ‘ga dwars door de conventie en al die dingen van hoe het hoort of zou moeten heen te gaan’. De klank van de deelnemer klinkt steeds duidelijker en krachtiger en uiteindelijk heel puur en authentiek. De groep gaf hem een bedding in klank om door de beklemming heen te breken.

 

De groep was getuige en ondersteunend aan dit proces! De deelnemer wordt bedankt voor zijn moed.

 

Deze workshop is een prachtige start van de eerste Yoga Congres dag!

  

door: Greet Sierink
Lucia Klinefelter - www.laloba.nu

 

 

Workshop Yoga Nidra door Ingrid Pladdet

 

Zorgvuldigheid. Dat is wat het vraagt om een goede yoga nidra in te spreken. Ingrid Pladdet leidt ons met een enorme rust en zorgvuldigheid door de acht stappen van het yoga nidra proces. Eerst in een korte yoga nidra en later een wat langere. Tussen de diepgaande ontspanningen door vertelt zij over de Yoga Nidra Teacher Training. Een negen maanden durende opleiding waarin je leert werken met de acht stappen zoals deze vanuit de Tantrische geschriften door Swami Satyananda zijn vertaald voor de moderne westerse mens. Ze legt uit dat yoga nidra een hele krachtige pratyahara oefening is waarbij je werkt in de diepere lagen van de geest.


Een van die acht stappen bestaat uit het verwoorden van een Sankalpa, een spiritueel besluit. Het vraagt zorgvuldigheid om een Sankalpa te formuleren. Te meer omdat wanneer dit spirituele besluit als zaadje in de onderbewuste geest wordt gepland dit een transformatie in het leven teweeg brengt. Het kan best lastig zijn om een juiste Sankalpa te vinden. Voor mij was het een mooie ontdekking dat niet ik degene ben die mijn Sankalpa vind, maar dat de Sankalpa mij vindt. Mooi toch hoe ons onderbewustzijn de weg kent.


Aan het eind van de workshop werd een extra dank je wel uitgesproken naar de snurkers. Door hen is de rest van de groep wakker gebleven. En laat dat nou net de bedoeling zijn van de yoga nidra beoefening. Een wakker bewustzijn ontwikkelen is voor een ieder weggelegd.

 

door: Jeanette van Ree

 

 

Workshop Budokan yoga door Ronald van Pijkeren

Vol verwachting neem ik deel aan deze workshop. Naast yogadocente ben ik ook een fan van martial arts en stiekem weet ik al dat deze yogavorm kenmerken in zich draagt vanuit de Oosterse vechtkunst.


Ronald introduceert zichzelf en hij komt -net als ik- uit Amsterdam waar hij ook zijn studio heeft: Rumah Yoga. Rumah betekent ‘thuis’ vertelt hij en ik noteer gelijk dat ik binnenkort een les bij hem wil volgen. Aan ons vraagt hij welke yogastijlen we lesgeven. Ronald is zeer zorgvuldig en uitgebreid. Hij legt in het eerste uur veel uit over de achtergrond van Budokan en toont ons de flow uit deze artistieke vorm van yoga. Het ziet er super mooi uit! De beheersing over zijn spieren is echt spectaculair. Anderzijds merk ik ook wat onrust op in mijn eigen lijf en mind. Ik wil ook meedoen en bewegen! Wanneer gaan we nu eens echt beginnen? Mijn onderrug heeft pijntjes van het lange zitten…


Het tweede uur is meer gericht op beweging. In tweetallen ontdekken we hoe we bewuster en met meer precisie de ruggengraat kunnen afrollen: van ‘downward dog’ naar ‘hoge plank’ naar ‘updog’ en weer naar ‘downdog’. Hoewel ik deze vinyasa al duizenden malen heb gedaan, is de manier van bewegen compleet anders en voelt ineens ‘zwaar’ aan. Dit komt vooral door het vertragen. Ronald zegt zelf ook: “In het dagelijks leven doen we alles al snel. De uitdaging zit hem in het langzaam bewegen, dan kan ik niet nadenken, want ben ik bezig met wat mijn spieren doen.” Na een aantal keer voelt deze ‘rolling wave’ weldadig voor mijn verstijfde onderrug. Dan volgt nog een staande serie. Ook hierin is het voelbaar dat langzamer bewegen meer kracht vergt en fysiek zwaarder is.


We sluiten af met iets geks. Althans, het is even een andere wending. Ronald legt ons uit dat in Budokan ook gekeken wordt naar hoe dieren zich voortbewegen. Door de bewegingen van bijvoorbeeld een gorilla na te bootsen verhoog je je eigen mobiliteit. Gelukkig vinden yogi’s niet snel iets raar dus met als gevolg dat 40 mensen zich uitgelaten als een waggelende aap voortbewegen over de matjes.


Al had ik me verheugd op wat meer snelle stoten en trappen, mijn lijf is veel dankbaarder voor deze zorgvuldige les!

 

door: Trix van Hest

 

 

Workshop 5 Ritme dans (docent: Rimke Pepers)


“Uit je hoofd, in je lijf”


Heerlijk om de dag af te sluiten in een dans. Ik verheug me er al op sinds ik me heb ingeschreven voor het yoga congres! Rimke Pepers legt onze groep -die bestaat uit 40 vrouwen en één man- uit wat de 5Ritmes precies zijn: vloeiend, staccato, chaos, lyrisch en dan stilte… Elke fase heeft zo zijn eigenheid. De warming up laat al zien dat deze vormen met elkaar verweven zijn en dat de 5 elementen hierin ook een rol spelen. Het water element neem ik mee in de bewegingen zo vloeiend mogelijk te maken.


We bewegen onze voeten, knieën, heupen, schouders, ellebogen, polsen en zo tot ons hoofd aan toe. Alles wordt losgemaakt. De hele ruimte wordt gebruikt, we dansen van voor naar achteren, hoog en laag. Er zijn geen vaste danspasjes. 5Ritmes is een vrije vorm van meditatieve dansbewegingen. Sommige mensen zie ik voorzichtig bewegen. Anderen maken de verbinding met elkaar en dansen samen. Ik stuiter vrolijk door de ruimte als het tempo van de muziek omhoog gaat. Mijn hart- en keelchakra openen zich, niet alleen in een lyrische geluksgevoel, maar ook de stilte horen zelfs ín de muziek.


Rimke is, naast dat ze ons support en aanmoedigt, ook de DJ van de avond. De muziek die ze kiest past perfect bij elke fase. Soms zie ik haar vanuit mijn ooghoeken zelf ook nog lekker meedansen. We krijgen een opdracht. We formeren zestallen. Één iemand danst in het midden van de cirkel en wat diegene danst, doet de hele kring na. Joelend, klappend, zonder één woord te spreken, moedigen we elkaar aan in de cirkel te dansen en onze expressie te tonen.


Zoals we gestart zijn in een grote cirkel met elkaar, eindigen we ook in een cirkel. Één woord wat je nu voelt opborrelen hoe de avond voor je was. Ik hoor: bevrijd, verruimd, liefde, moe en voldaan, verlicht, rust, héérlijk, in verbinding, dankbaar... En zo is het maar net. Ik sta op en vermijd bewust om een gesprek aan te gaan. Op de hotelkamer aanbeland, plof ik op het grote bed en met een grote glimlach op mijn lippen en tintelingen in mijn lijf val ik in een heerlijke slaap.

 

door: Trix van Hest

 

 

 

 

 

 

Log in

Hier is de login plek waar jij als erkend yogadocent en lid van de Vereniging Yogadocenten Nederland kunt inloggen voor extra informatie en het bijwerken van je bijscholingspunten, je gegevens in de zoekportal www.ikzoekeenyogadocent.nl en meer.

Staan je gegevens juist in het www.ikzoekeenyogadocent.nl zoekportal? Zo niet, log in en pas je gegevens aan. Check hier hoe je gevonden wordt.

Lukt inloggen niet, mail dan naar ledenadministratie@yoganederland.nl

Ik wil een nieuw wachtwoord

Inloggen is helaas op dit moment nog niet mogelijk.