Yoga als weg naar heling

Yoga als weg naar heling

Yoga biedt een bron van heling en evenwicht te midden van de stress en spanning van het moderne leven. Tijdens de Algemene ledenvergadering (ALV) van de Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) op 14 mei 2022 heeft Peter Haima het belang van erkenning van de VYN van ‘de therapeutische waarde van yoga’ aan de orde gesteld. Dit is een belangrijke ontwikkeling in de Yoga, de belangstelling vanuit de reguliere zorg neemt toe en de VYN heeft die ontwikkeling tot nu toe onvoldoende erkend.

 

Dit leidde tot de oprichting van de projectgroep 'de helende werking van yoga', die zich richt op het stimuleren van deze erkenning en het verkennen van de helende aspecten van yoga zoals ze worden ervaren in reguliere yogalessen verzorgd door VYN-aangesloten docenten. Die projectgroep schreef een heel interessant document dat we hieronder graag met je delen (alleen door leden in te zien, log in om te lezen):

 

 

 

Een korte samenvatting:

Yoga is meer dan alleen het bewegen van het lichaam. Het is een manier om tot bewustwording en heling te komen. In de yogabeoefening zijn verschillende componenten te onderscheiden die in samenhang met elkaar een helende werking hebben:

 

Asana: bewustwording van het lichaam

In de asanabeoefening draait het vooral om de bewustwording van het lichaam en hoe de beoefenaar zich daartoe verhoudt. Het gaat om evenwicht, zowel lichamelijk als innerlijk. Door meer contact met het eigen lichaam leert men de eigen grenzen kennen en daar bewust mee omgaan. Dit proces van herkennen, erkennen en accepteren gaat in kleine stapjes.

 

Pranayama: de adem als brug

De adem wordt gezien als een brug tussen het lichamelijke en geestelijke welbevinden. Door de adembeweging bewust te sturen, kan men ook mentaal tot rust komen. Iedere emotie heeft een eigen ademhalingspatroon. Door dit te reguleren, beïnvloedt men ook de innerlijke gesteldheid.

 

Dhyana/dharana: aandachtstraining

Aandachtstraining is het focussen van de aandacht, hetzij op één onderwerp (dhyana), hetzij open en ontvankelijk zijn voor wat zich aandient (dharana). Door je op één iets te richten komen gedachten tot rust. Bij dharana oefen je het toeschouwers-bewustzijn, waarbij ervaringen naast elkaar mogen bestaan zonder te kiezen.

 

Filosofie: denken over jezelf

De yogafilosofie nodigt uit tot nadenken over jezelf en kan leiden tot inzicht en bewustwording. Het schetst een kader waarbinnen de andere componenten een plaats krijgen. Thema's als overgave, openheid, gelijkmoedigheid en compassie bieden deelnemers een andere blik op het eigen leven.

 

De rol van de yogadocent

De yogadocent speelt een cruciale rol in het faciliteren van het persoonlijke bewustwordings- en ontwikkelingsproces van de deelnemers. Naast het geven van instructies over de verschillende componenten, schept de docent een sfeer waarin heling tot stand kan komen. Veiligheid, vertrouwen en ruimte voor de eigen ervaring zijn daarbij sleutelbegrippen.

 

Yoga en reguliere zorg

De holistische mensvisie van yoga sluit aan bij ontwikkelingen in de reguliere gezondheidszorg, zoals Integrative Medicine. Yoga kan, mits veilig en effectief toegepast, het zelfgenezend vermogen van mensen ondersteunen en hun gezondheid in brede zin bevorderen. Daarmee is yoga een waardevolle aanvulling op het reguliere zorgaanbod.

 

Wij willen graag onze dank uitspreken aan de yogadocenten die hebben bijgedragen aan de tekst 'De helende werking van yoga'. Hun waardevolle ervaringen vormen de basis van dit inspirerende document!

 

     
 

We nodigen je van harte uit om ook jouw eigen ervaringen met de helende werking van yoga en die van de deelnemers aan je lessen met ons te delen. Jouw inzichten zijn voor ons van grote waarde. Door jouw ervaringen met ons te delen, kunnen we samen de visie op de helende werking van yoga verder verrijken en verdiepen.

 

Je kunt je ervaringen mailen naar secretariaat@yoganederland.nl. We kijken er naar uit om jouw verhalen te ontvangen en te zien hoe ze bijdragen aan ons gezamenlijke begrip van yoga!

 
       

 

 

Log in

Hier is de login plek waar jij als erkend yogadocent en lid van de Vereniging Yogadocenten Nederland kunt inloggen voor extra informatie en het bijwerken van je bijscholingspunten, je gegevens in de zoekportal www.ikzoekeenyogadocent.nl en meer.

Staan je gegevens juist in het www.ikzoekeenyogadocent.nl zoekportal? Zo niet, log in en pas je gegevens aan. Check hier hoe je gevonden wordt.

Lukt inloggen niet, mail dan naar ledenadministratie@yoganederland.nl

Ik wil een nieuw wachtwoord

Inloggen is helaas op dit moment nog niet mogelijk.