skip to Main Content
Vereniging Yogadocenten Nederland - Kies voor kwaliteitsyoga

Over Vereniging Yogadocenten Nederland

De Vereniging Yogadocenten Nederland (VYN) werkt sinds 23 maart 1978 als beroepsvereniging. Het doel van de vereniging is de kwaliteit van de yogalessen, yogadocentenopleidingen en yogabijscholingen in Nederland te verhogen en zoveel mogelijk te bewaken. Zij behartigt de belangen van de aangesloten leden en is aangesloten bij de Europese Yoga Unie.

Bijscholingen & Specialisaties

Bijscholingen of specialisaties volgen, aanbieden of erkenning voor aanvragen. Er is een breed spectrum van bijscholingen en specialisaties beschikbaar voor jou als yogadocent. En als je wat mist? Bied je deze toch zelf aan.

Jaarlijkse congressen

Twee keer per jaar een prachtig congres waar de VYN bij betrokken is. In Nederland en in Zwitserland, Zinal. Waar je collega’s kan ontmoeten, jezelf kan laten inspireren en nog veel meer.

Intervisie groepen

Soms is yogadocent zijn een solitair beroep. In de intervisie groep kan je gezellig samen met andere yogadocenten kennis en ervaringen delen, elkaar ondersteunen zodat je weer opgeladen verder kunt.

Missie VYN

De Vereniging Yogadocenten Nederland is een beroepsvereniging die haar leden informeert en ondersteunt. Daarbij creëert zij een ontmoetingsplek en netwerk voor yogadocenten. De erkende yogaopleidingen ondersteunt ze door het promoten van hun expertise. En bewaakt de kwaliteit van de erkende opleidingen door deze te toetsen aan de richtlijnen van het Basis Programma Opleidingen (BPO). De erkende yogadocenten werken volgens de beroepscode en houden hun expertise hoog door erkende bijscholingen te volgen.

Visie VYN

De Vereniging Yogadocenten Nederland wil bereiken dat professionele yogadocenten samen sterk staan. Ze behartigt de belangen van aangesloten yogadocenten en bevordert informatie-uitwisseling. Hierdoor ontstaat een brede kwaliteitsfundering en klankbordmogelijkheid voor en door yogadocenten. Door de kwaliteit van erkende yogaopleidingen te bewaken en hen te adviseren is zij voor hen een duidelijk zichtbaar aanspreekpunt. Ze wil onder consumenten een bewustwording creëren van de meerwaarde van een erkend yogadocent.

Wat nog meer

Maar als Vereniging Yogadocenten Nederland bieden we nog veel meer;

  • biedt interessante nieuwsbrieven op de deurmat en in je mailbox
  • biedt het gebruik van het VYN logo aan leden waarmee onderscheid in kwaliteit aangeduid kan worden
  • biedt een collectieve aansprakelijkheidsverzekering
  • biedt een AGB code voor vergoeding zwangerschapsyoga bij zorgverzekeraar
  • biedt gezamenlijke publiciteit, kijk bijvoorbeeld eens op in de media
  • biedt een platform om yoga collega’s te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen
VYN Logo

Wat te doen bij een klacht van een cursist

Je hoopt natuurlijk dat het nooit gebeurt maar het is mogelijk dat een cursist een klacht indient omdat zij/hij niet tevreden is over jouw les of jou als yogadocent.

In eerste instantie is het belangrijk samen in gesprek te gaan. Mocht je hier niet uitkomen dan heeft de cursist de mogelijkheid om een klacht bij het bestuur van de VYN in te dienen. We hanteren een procedure voor het behandelen van klachten die is vastgelegd in een protocol. Ook is er een onafhankelijke klachtenadviescommissie die het bestuur adviseert als er een klacht wordt ingediend.

Meer informatie over de klachtenadviescommissie. Hier vind je de klachtenfolder en het klachtenregelement.

Commissies

De VYN bestaat voor en door yogadocenten. Naast het dagelijks bestuur wordt er ook veel gedaan door yogadocenten binnen de verschillende commissies. Hier wordt waardevol en prachtig werk uitgevoerd.

Wil je hier ook deel van uitmaken, dat kan. Er zijn op dit moment diverse vacatures binnen de VYN.

Back To Top