Lid van de VYN?
Houd je professionaliteit op peil door je bij te scholen.

Over Bijscholingen en Specialisaties

Als je als VYN-lid getoond wilt worden in onze database met erkende yogadocenten, dan is het verplicht dat je minimaal 60 punten voor bijscholen behaalt in 5 jaar. Elk punt staat voor 1 uur scholing met een maximum van 6 punten per dag. De uitgereikte bijscholingscertificaten zijn hiervan het bewijs. De commissie voor bijscholen controleert via een jaarlijkse steekproef of leden aan deze verplichting voldoen. Hiermee bewaken we de kwaliteit van onze erkende yogadocenten.

Commissies

Bijscholing aanbieden

Erkenning aanvragen

Scholing aanbieden

 

Als docent kun je erkenning aanvragen voor een scholing. Het is van belang dat je de aanvraag hiervoor ruim van tevoren (een halfjaar) indient. Het initiatief voor de aanvraag kan worden genomen door de docent en/of een lid van de VYN. Aangemelde en erkende scholingen plaatsen we eenmalig in de nieuwsbrief en op de website.

 

Criteria bijscholing

 

Het uitgangspunt van de inhoud van de scholing is yoga. Mogelijke aandachtspunten zijn: beweging, adem, filosofie. Kortom, zoals beschreven in het Achtvoudige Pad van Patanjali.

 

Specialisaties

 

Scholingen van meer dan 40 punten worden behandeld als specialisatie.

 

Criteria specialisatie

 

 • Een specialisatie wordt afgerond met een toets of eindwerkstuk.
 • We verwachten van deelnemers aan een specialisatie een aanwezigheidspercentage van 80%.
 • Alleen erkende docenten geven een specialisatie.
 • Als er eventuele specialisten worden ingeschakeld die geen yogadocent zijn, gebeurt dit onder de verantwoordelijkheid van de erkende docent/opleiding die de specialisatie organiseert.
 • Het verstrekken van een syllabus is verplicht.
 • De specialisatie duurt minimaal 40 uur.
 • De specialisatie levert maximaal 60 punten op.

 

Punten voor bijscholen

 
Als je lid bent van de VYN, gaan we er vanuit dat je je professionaliteit op peil houdt door scholing en/of specialisaties te volgen. Deze erkende scholingen en specialisaties kun je vinden in de nieuwsbrief en op de website. Je punten kun je invoeren op de website door in te loggen. Erkenning aanvragen

 

Een erkenning voor een bijscholingen aanvragen kan door de onderstaande gegevens te sturen naar bijscholing@yoganederland.nl. De bijscholingscommissie beoordeelt je aanvraag. Vermeld onderstaande gegevens in je aanvraag.

 

 • Naam, adres, woonplaats, e-mailadres en relevante CV van de docent.

 • Inhoud van de bijscholing. Wordt er een syllabus uitgegeven en is er begeleidend materiaal?
 • Eventueel materiaal of folder via email meesturen.
 • Data en aantal lesuren.
 • De plaats en omschrijving van de lesruimte, minimaal/maximaal aantal deelnemers.
 • De link naar een eventuele website.
 • De kosten en de mogelijkheid tot annuleren.

 

Het traject om een bijscholing te erkennen kan 6 maanden duren. Nadat je erkenning rond is, ontvang je van de bijscholingscommissie informatie over hoe je zelf de publiciteit van je bijscholing of specialisatie in gang kunt zetten.

 

 

Aanvraagformulier erkende bijscholing

Bekijk welke erkende bijscholingen en specialisaties er op dit moment worden aangeboden.

Log in

Hier is de login plek waar jij als erkend yogadocent en lid van de Vereniging Yogadocenten Nederland kunt inloggen voor extra informatie en het bijwerken van je bijscholingspunten, je gegevens in de zoekportal www.ikzoekeenyogadocent.nl en meer.

Staan je gegevens juist in de www.ikzoekeenyogadocent.nl zoekportal? Zo niet, log in en pas je gegevens aan. Check hier hoe je gevonden wordt.

Lukt inloggen niet, mail dan naar support@yoganederland.nl.

Let op, uw tijdelijke wachtwoord is VYN (met je lidcode) + postcode(getallen).
Voorbeeld: VYN1234/VYN12341234

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Inloggen is helaas op dit moment nog niet mogelijk.