Aansprakelijkheidsverzekering

Een ongelukje kan altijd gebeuren, zelfs in de wereld van yoga. Het betalen van een schadevergoeding kan echter de winstgevendheid van je yoga-onderneming in gevaar brengen. Het niet betalen van de schadevergoeding is vaak onmogelijk en zowel maatschappelijk als commercieel onwenselijk. Gelukkig biedt de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hier de oplossing.

 

Collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor VYN-leden

Als docent-in-opleiding, erkend Yogadocent (200 uur), of erkend Yogadocent (500 uur) lid van de VYN, heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Hiermee profiteer je van flinke kortingen op de premie, die slechts €35,- per jaar bedraagt, inclusief assurantiebelasting. De contractduur van de verzekering is een jaar, en deelname kan ook later in het jaar, waarbij de premie naar evenredigheid wordt berekend.

 

Voorwaarden en deelnamecriteria

Als lid van de VYN kan je aan deze verzekering meedoen zonder ingeschreven te hoeven zijn bij de Kamer van Koophandel. De Vereniging Yogadocenten Nederland heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de VYN en haar leden. De VYN staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De door ons geaccepteerde leden met een 500 uurs-, 200 uursdiploma of derdejaarsstudenten bij een door de VYN erkende opleiding, mogen aan deze speciaal voor yogadocenten zonder personeel opgestelde verzekering meedoen. Een lid hoeft zelf hiervoor dus niet ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel.

 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of beroepsaansprakelijkheidsverzekering?

  • Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd voor het risico van aansprakelijkheid wanneer jij, je medewerkers, of je producten schade veroorzaken bij anderen. Deze verzekering is van belang voor iedere ondernemer. Deze verzekering biedt dekking voor persoons- en zaakschade. Extra bepalingen en voorwaarden zijn hieronder te vinden.

  • Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ben je verzekerd voor schade als gevolg van een beroepsfout. Denk bijvoorbeeld aan een verkeerd advies of verkeerde berekening, zoals bij medische beroepen, life-coaches en architecten. De schade als gevolg van een beroepsfout bestaat alleen uit zuivere vermogensschade (schade die alleen financieel is).

    Voor yogadocenten is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet aan de orde. Waar zij mee te maken kunnen krijgen valt onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

 

Een (offerte)aanvraagformulier voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de brochure met informatie hierover kan opgevraagd worden bij de penningmeester van de VYN of bij SAA-verzekeringen. In het formulier staan de beroepen vermeld waarvoor deze verzekering afgesloten kan worden.

 

Mocht je als lid van de VYN naast de yoga-activiteiten toch bedrijfsactiviteiten voeren waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering van toepassing is, mag je hierover met SAA-verzekeringen contact opnemen en het offerte-formulier aan hun insturen voor een offerte.

 

Verzekerd risicobedragen en bepalingen

Het verzekerd risicobedrag omvat maximaal € 2.500.000 per aanspraak en € 5.000.000 per verzekeringsjaar. De polisvoorwaarden zijn beschikbaar voor verdere informatie.

 

Bepalingen van de verzekering

  • De verzekering is specifiek voor yogaleerkrachten, inclusief adembegeleiding, ademtherapie, massages, en craniosacraaltherapie, mits je in het bezit bent van een erkend diploma.
  • Niet verzekerd zijn aanspraken op vergoeding van schade aan zaken en personen van ondergeschikten waarvoor jij als werkgever aansprakelijk bent.
  • De verzekering is alleen geldig als je in het bezit bent van een voor het betreffende beroep/bedrijf voorgeschreven erkend diploma.
  • Er geldt een eigen risico per aanspraak van € 250,- voor zaakschade.

Ook deelnemen? 

Je kunt je voor deze verzekering aanmelden door een e-mail te sturen naar de penningmeester. Vermeld hierin je naam, adresgegevens en je lidmaatschapsnummer van de VYN.

Log in

Hier is de login plek waar jij als erkend yogadocent en lid van de Vereniging Yogadocenten Nederland kunt inloggen voor extra informatie en het bijwerken van je bijscholingspunten, je gegevens in de zoekportal www.ikzoekeenyogadocent.nl en meer.

Staan je gegevens juist in het www.ikzoekeenyogadocent.nl zoekportal? Zo niet, log in en pas je gegevens aan. Check hier hoe je gevonden wordt.

Lukt inloggen niet, mail dan naar ledenadministratie@yoganederland.nl

Ik wil een nieuw wachtwoord

Inloggen is helaas op dit moment nog niet mogelijk.