Intervisie

Intervisie voor leden van de VYN

samenwerken aan professionele groei

 

Intervisie is een waardevolle en gestructureerde vorm van samenwerking waarbij VYN-aangesloten professionals (yoga-instructeurs en -docenten) regelmatig samenkomen om casussen, vraagstukken en uitdagingen uit hun werkpraktijk te bespreken. Deze interactieve sessies bieden een platform om gezamenlijk inzicht te vergroten, ervaringen te delen, diverse perspectieven te benutten én elkaar oplossingsgerichte adviezen te bieden. Het uiteindelijke doel van intervisie is het bevorderen van professionele ontwikkeling en het verhogen van de kwaliteit van ons werk als yogadocenten. 

 

Waarom is intervisie belangrijk? 

Intervisie biedt je een uitstekende gelegenheid om kennis en ervaringen te delen. Door te luisteren naar de inzichten en perspectieven van anderen, kun je nieuwe ideeën opdoen en deze in je eigen werk toepassen. Het verdiept dus niet alleen je kennis van het vak, intervisie stimuleert: 

  • je reflectievermogen: het bespreken van reële casussen en vraagstukken stimuleert kritisch denken over je eigen handelingen en beslissingen. Dit bevordert zelfreflectie en bewustwording van je sterke - en ontwikkelpunten als yogadocent.
  • je persoonlijke en professionele groei: open gesprekken over uitdagingen en dilemma’s leiden tot constructieve feedback en suggesties van collega’s die hetzelfde meemaken.
  • je (zelf)vertrouwen: het bespreken van lastige situaties in een ondersteunende en vertrouwelijke omgeving kan je zelfvertrouwen vergroten. Het realiseren dat anderen vergelijkbare ervaringen hebben gehad, zorgt ervoor dat je je niet alleen voelt in je uitdagingen.

Samenwerken aan succes 

Door deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten binnen de VYN, werk je actief aan je eigen groei als yogadocent. Je krijgt de kans om te leren van anderen, je reflectieve vaardigheden te versterken en je professionele netwerk uit te breiden. En samen dragen we bij aan de voortdurende verbetering van onze individuele en collectieve yoga-praktijken!

 

Zo doe je met intervisie mee: 

Er zijn op dit moment diverse begeleiders die intervisiegroepen hebben. Je kunt je direct bij hen melden om ook mee te doen. Als groep maken jullie afspraken over wanneer en hoe vaak jullie samenkomen. 

 

 

Amersfoort

Amon Krijger, Pad van de krijger
aanmelden via: amon@krijger.nu 

 

Baarn

Claudia Veltmeijer, equilibrium
aanmelden via: claudia@equilibrium.nu

Boskant (Sint-Oedenrode)

Marjoleine van der Heijden, Yoga Mudra 

aanmelden via: info@yogamudra.nl

 

Bussum

Jans en Joanna de Haan

Aanmelden via: info@centrumdehaan.nl

3 x per jaar op de woensdagochtend

Breda

Kerstin Schuurink-Vonkeman, Wonderbaarlijk yoga

aanmelden via: kerstin@wonderbaarlijk-yoga.nl

 

Den Haag

Marissa Paulsen, Maliva yoga
aanmelden via: malivayoga@gmail.com

 

Doorwerth

Marloes van der Kamp, Spark of Light Yoga

aanmelden via: info@sparkoflightyoga.com

 

Groningen Friesland

Nelly Galama, Ynkear Yoga

Aanmelden via: info@ynkearyoga.nl

Haarlem

Natanja van den Brink

aanmelden via: natanjavandenbrink@gmail.com

 

Leeuwarden

Mirjam van der Veen, mirjam van der veen 
aanmelden via: mirjamvdveen@gmail.com

 

Online

Louisa Firnenburg
aanmelden via: lfirnenburg@googlemail.com

 

Overloon

Jon Hovens en Ingrid Noy, y-motionyogapraktijkingridnoy.nl

aanmelden via: info@y-motion.nl

intervisie op maandag- of woensdagmiddag

  

Midden-Nederland
Judith Bouwhuis en Annerie Verploeg, The joy of yogaHet yogapad

aanmelden via: info@thejoyofyoga.nl

  


Intervisiegroepen

Er zijn ook bestaande intervisiegroepen. Die zijn niet per se vanuit de VYN geïnitieerd (het kan daarom ook zijn dat de groepen inactief zijn), maar er zijn wel VYN-leden bij betrokken.  

Dat overzicht vind je hier . 

 

Log in

Hier is de login plek waar jij als erkend yogadocent en lid van de Vereniging Yogadocenten Nederland kunt inloggen voor extra informatie en het bijwerken van je bijscholingspunten, je gegevens in de zoekportal www.ikzoekeenyogadocent.nl en meer.

Staan je gegevens juist in het www.ikzoekeenyogadocent.nl zoekportal? Zo niet, log in en pas je gegevens aan. Check hier hoe je gevonden wordt.

Lukt inloggen niet, mail dan naar ledenadministratie@yoganederland.nl

Ik wil een nieuw wachtwoord

Inloggen is helaas op dit moment nog niet mogelijk.