"Yoga is het stilleggen van de wervelingen van de geest,
dan is het ziende thuis in zichzelf." 

Kwaliteitsyoga

De VYN staat voor kwaliteitsyoga. Om de kwaliteit van yogalessen te waarborgen en te verhogen, hanteert de VYN voor haar opleidingen tot integraal yogadocent en yoga-instructeur het Basis Programma Opleidingen (BPO). De Toetsingscommissie van de VYN neemt dit programma iedere 5 jaar onder de loep en legt herzieningen voor aan de Algemene Ledenvergadering die deze formeel moet goedkeuren. Het basisprogramma bevat de minimumeisen waaraan een hatha yogaopleiding aan moet voldoen. Dit garandeert dat de erkenning van opleidingen waardevol blijft.

 

Het achtvoudige pad van Patanjali

 

Het beoefenen van yoga is een manier om je als mens optimaal te ontplooien. In die ontplooiing spelen lichaamshoudingen en ademhalingsoefeningen een rol, maar deze zijn geen doel op zichzelf. 

Het achtvoudige pad van Patanjali, oud-Indiase geleerde en filosoof is leidend in onze missie kwaliteitsyoga te bevorderen. De yoga-soetra's, een van de kernteksten uit de Indiase filosofie worden aan hem toegeschreven. De definitie die daarbij hoort is: ‘Yoga is het stilleggen van de wervelingen van de geest, dan is het ziende thuis in zichzelf.’ Het is vooral een weg van introspectie, van zelfonderzoek. Door het lichaam en geest in balans te brengen door lichaamshoudingen, ademoefeningen en meditatie ontstaat er rust en ruimte. Yoga betekent letterlijk verbinding.”

 

Yama: Morele leefregels gericht op de buitenwereld
Niyama: Morele leefregels gericht op je binnenwereld
Asana: Fysieke houdingen
Pranayama: Beheersing van de adem
Pratyahara: Afsluiten van de zintuigen
Dharana: Focus
Dhyana: Meditatie
Samadhi: Eenwording

 

De oorsprong van yoga

 

Het woord ‘yoga’ is afgeleid van het Sanskriet woord Yuj dat ‘verbinding’ betekent. Het gaat dan om de verbinding tussen lichaam en geest. In het Westen wordt yoga voornamelijk geassocieerd met oefeningen die het evenwicht in het menselijk systeem herstellen. De yoga van de filosoof Patanjali, die ongeveer 200 jaar voor Christus leefde, vertegenwoordigt de langdurige ontwikkeling van yoga als filosofische stroming. Yoga is naast een filosofie ook een leefwijze en een oefen methode die gaat over het verbinden en in evenwicht brengen van alle lagen van ons bestaan die tegengesteld lijken te zijn (lichaam en geest, buiten en binnen, spanning en ontspanning, enz). Hierdoor komen we uiteindelijk tot een natuurlijke staat van zijn, waarin het leven in zijn heelheid kan worden ervaren.

 

Balans tussen lichaam en geest

 

In het leven van de moderne mens is de balans tus­sen lichaam en geest vaak verstoord. Yoga biedt ons oefeningen die het evenwicht herstellen. Het maakt lichaam en geest leven­dig en flexibel. Door yoga leer je te luisteren naar je eigen li­chaam. Yoga gaat over bewustwording, zien en voelen wie je werkelijk bent. In je volledig mens-zijn, zowel fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.

 

Yogahoudingen (asana’s)

 

Yoga is niet prestatiegericht, je hoeft er niet speciaal lenig voor te zijn maar het bevordert wel de soepelheid van het lichaam. In elke yogales doe je een aantal yogahoudingen. Alle houdingen hebben als doel de organen, de klieren, de gewrichten, het zenuwstelsel, de bloedvaten, het evenwicht, etc. beter te laten functioneren. Tijdens de yogahoudingen, rek, strek en span je allerlei spieren. De houdingen zorgen voor een verbeterde doorbloeding van het hele lichaam. De yogahoudingen (asana’s), de adem- en ontspanningsoefeningen werken in yoga samen om bewust en diep te ontspannen. Yoga heeft een diepe doorwerking op het energiesysteem en zenuwstelsel, het lichaam krijgt de kans om te ontspannen, te herstellen en op te laden. Door yoga zul je je niet alleen lichamelijk fitter voelen, maar het kan je ook mentaal en emotioneel meer energie en ruimte geven.

 

Bewustwording

 

Doordat je je meer bewust wordt van je lichaam, volgt ook geestelijke bewustwording en omgekeerd. Tijdens de yogales ben je met je hele aandacht in het hier en nu en dus bij de oefeningen. Door met aandacht je lichaam te voelen en te oefenen vergroot je het innerlijk bewustzijn. Je krijgt inzicht in de wisselwerking tussen denken en voelen. Hierdoor leer je de signalen zoals bijvoorbeeld stress en vermoeidheid eerder herkennen.

 

Ontspanning

 

Het resultaat van een yogales is dat je je diep ontspannen kunt voelen.

Log in

Hier is de login plek waar jij als erkend yogadocent en lid van de Vereniging Yogadocenten Nederland kunt inloggen voor extra informatie en het bijwerken van je bijscholingspunten, je gegevens in de zoekportal www.ikzoekeenyogadocent.nl en meer.

Staan je gegevens juist in de www.ikzoekeenyogadocent.nl zoekportal? Zo niet, log in en pas je gegevens aan. Check hier hoe je gevonden wordt.

Lukt inloggen niet, mail dan naar ledenadministratie@yoganederland.nl

Ik wil een nieuw wachtwoord

Inloggen is helaas op dit moment nog niet mogelijk.