skip to Main Content
Vereniging Yogadocenten Nederland - Kies voor kwaliteitsyoga

Vacatures

Een actieve vereniging kan niet bestaan zonder actieve leden die deel willen nemen aan het bestuur en in commissies zitten. Hiervoor zijn we dan ook op zoek naar mensen voor de volgende vacatures:

Secretaris

Het bestuur van de VYN zoekt een secretaris voor het beheer van het secretariaat. De werkzaamheden bestaan onder anderen uit:

 • Het voorbereiden en de verslaglegging van de vergaderingen, in overleg met de voorzitter.  En daarmee dus 6x per jaar op vrijdag aanwezig zijn bij de bestuursvergaderingen.
 • Fungeren als eerste aanspreekpunt en verantwoordelijkheid dragen vanuit het bestuur naar de administrateur.
 • Het inrichten van het secretariaat nieuwe stijl gezamenlijk met de administrateur.
 • Fungeren als centraal punt voor inkomende e-mails. Als secretaris zorg je voor distributie en bewaak je het proces van afhandeling ervan.
 • Beschikbaar zijn via telefoon en social media voor vragen over de vereniging, het lidmaatschap, aanmeldingen, bijscholingspunten, zoekmachine en andere relevante zaken.
 • Op 1 dagdeel in de week beschikbaar zijn voor telefonisch spreekuur.
 • Vertegenwoordiging van het bestuur extern, in samenspraak met PR en voorzitter.
 • Verantwoording dragen voor het jaarverslag t.b.v. de ALV
 • Het ondersteunen van de overige bestuursleden waar nodig.

Onze voorkeur gaat uit naar een VYN lid die communicatief sterk is en de Nederlandse taal in woord en geschrift goed beheerst. Een teamspeler die verbindend weet op te treden. Onze nieuwe secretaris kan goed zaken combineren en op een transparante wijze zaken duidelijk te maken; werkt pro actief en denkt vooral in oplossingen en heeft kennis van programma’s zoals o.a. Microsoft Office, Google Docs, WordPress en Facebook. Ons nieuwe bestuurslid heeft uiteraard kennis van de yogawereld en staat achter de visie en missie van de vereniging.

Er staat een bestuursvergoeding, reiskostenvergoeding en gratis congres tegenover. Totale belasting wekelijks ongeveer tussen de 6 en 8 uur met in de zomer een zomerstop.

Heb je interesse in deze functie of heb je vragen?

Congrescommissielid

Voor onze congrescommissie zijn wij op zoek naar versterking. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

  • Meedenken over de inhoud van het jaarlijkse congres van de VYN.
  • Vier keer per jaar vergaderen over het yogacongres.
  • Als aanspreekpunt fungeren bij het congres en zorgdragen voor een goede afwikkeling van organisatorische zaken.

PR commissielid

Voor de PR commissie zijn wij op zoek naar versterking. De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

   • Het vinden van interessante informatie en (wetenschappelijke) artikelen voor de website, nieuwsbrieven en social media.
   • Beheer van Facebook
   • Bijdragen aan de digitale nieuwsbrief
   • Bijdragen aan de papieren versie van de nieuwsbrief
   • Communicatie uitvoeren rondom het congres

Het is handig als je thuis bent in de communicatiewereld en eventueel een netwerk hebt met perscontacten. En kennis hebt van social media en communicatie.

Heb je interesse in deze functie of heb je vragen.

Toetsingscommissielid

Toetsingscommissielid

Voor onze Toetsingscommissie zijn we op zoek naar nieuw lid ter versterking van het team.
We zoeken een yogadocent die lid is van de VYN met minstens 5 jaar leservaring. Indien eventueel met een onderwijskundige achtergrond. We toetsen namens de VYN de kwaliteit van, zowel erkende als te erkennen yogadocenten opleidingen aan de hand van het Basisprogramma Opleidingen (BPO). De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Onderhoudt de contacten met de opleidingen en geeft uitvoering aan de toetsingsprocedure.
 • Vergadert 5 of 6 maal per jaar in Utrecht op zaterdagochtend.
 • Daarnaast brengen de leden incidenteel bezoeken aan de opleidingen.

Kortom, ben je goed geïnformeerd over het Nederlandse yogaveld in de breedte, en heb je geen of een zeer beperkte beroepsmatige relatie tot een van de erkende opleidingen en meest belangrijk: wil je betrokken raken bij het bewaken van de kwaliteit van het yogaonderricht.

Heb je interesse in deze functie of heb je vragen?

Back To Top