VYN verhoogt en bewaakt de kwaliteit van yoga in Nederland.

Over VYN

Over VYN

De VYN is sinds 1978 de beroepsvereniging voor erkende yogadocenten in Nederland. Wij behartigen de belangen van onze leden en verhogen en bewaken de kwaliteit van yoga in Nederland. De VYN is aangesloten bij de Europese Yoga Unie (EUY).

 

In ruim 45 jaar ontwikkelde de VYN zich van een pioniersorganisatie tot hét instituut in Nederland dat staat voor yoga met kwaliteit. Een vereniging met autoriteit op het gebied van kwaliteitsyoga.

LID WORDEN

009-price-tagblauw.svg

Bijscholingen & Specialisaties

Bijscholingen of specialisaties volgen, ze aanbieden of er erkenning voor aanvragen; voor jou als erkend yogadocent is er een breed spectrum om nieuwe kennis op te doen. Mis je een onderwerp of heb je een idee waarmee je collega's kunt verrijken? Bied zelf een bijscholing of specialisatie aan!

027-talk-blauw.svg

Jaarlijks festival

Twee keer per jaar organiseren we (mede) een boeiend congres. In Nederland en in het bergdorp Zinal in Zwitserland. Laat je inspireren, ontmoet collega's en verrijk jezelf op tal van gebieden!

Bekijk hier
010-linkblauw.svg

Intervisie Groepen

Als zelfstandig yogadocent werk je vaak solitair. Overweeg om je aan te sluiten bij een intervisiegroep in jouw regio. Met collega's deel je kennis en ervaringen, je ondersteunt elkaar vakinhoudelijk en op ondernemersvlak. Daarnaast is het natuurlijk fijn en gezellig om met gelijkgestemden tijd door te brengen.

Missie VYN 

 

De Vereniging Yogadocenten Nederland is een beroepsvereniging die haar leden informeert en ondersteunt. Daarbij creëert zij een ontmoetingsplek en netwerk voor yogadocenten. De erkende yogaopleidingen ondersteunt ze door het promoten van hun expertise. Ze bewaakt de kwaliteit van de erkende opleidingen door deze te toetsen aan de richtlijnen van het Basis Programma Opleidingen (BPO). Erkende yogadocenten werken volgens de beroepscode en houden hun expertise hoog door erkende bijscholingen te volgen.

 

 

Visie VYN 

 

De Vereniging Yogadocenten Nederland wil bereiken dat yoga zoveel mogelijk op kwalitatieve wijze beoefend wordt in Nederland. Het doen van yoga is een manier om je als mens optimaal te ontplooien. Het achtvoudige pad van Patanjali is leidend in de missie kwaliteitsyoga te bevorderen.

 

Dit doen we door

 • de belangen van onze huidige leden te behartigen
 • en hen te informeren over yoga in het algemeen, over ontwikkelingen die plaatsvinden in het yogalandschap, over de erkende opleidingen en over ondernemerschap;
 • mensen die overwegen yogadocent te worden, te enthousiasmeren een erkende yogaopleiding te volgen en lid te worden van de vereniging;
 • de kwaliteit te bewaken van erkende opleidingen;
 • bij consumenten en de media een bewustwording te creëren van de meerwaarde van kwaliteitsyoga.

 

Uiteindelijk streven we ernaar dat ons ledenbestand groeit en dat onze leden de VYN als een toegevoegde waarde zien.

 

De VYN biedt meer

  

 • interessante nieuwsbrieven op de deurmat en in je mailbox
 • gebruik van het VYN-logo aan leden waarmee onderscheid in kwaliteit aangeduid wordt
 • een collectieve aansprakelijkheidsverzekering
 • een AGB-code voor vergoeding van zwangerschapsyoga bij zorgverzekeraar
 • gezamenlijke publiciteit, kijk bijvoorbeeld eens op in de media
 • een platform om yoga collega’s te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen

 

Commissies 

 

De VYN bestaat voor en door yogadocenten. Naast het dagelijks bestuur zijn veel yogadocenten actief binnen de verschillende commissies. Hier wordt waardevol en prachtig werk uitgevoerd. Wil je hier ook deel van uitmaken? Dat kan. Er zijn op dit moment diverse vacatures binnen de VYN.

 

Wat te doen bij een klacht van een cursist 

 

Je hoopt natuurlijk dat het nooit gebeurt, maar het is mogelijk dat een cursist een klacht indient omdat zij/hij niet tevreden is over jouw les of over jou als yogadocent. In eerste instantie is het belangrijk samen in gesprek te gaan. Mocht je hier niet uitkomen dan heeft de cursist de mogelijkheid om een klacht bij het bestuur van de VYN in te dienen. We hanteren een procedure voor het behandelen van klachten die is vastgelegd in een protocol. Ook is er een onafhankelijke klachtenadviescommissie die het bestuur adviseert als er een klacht wordt ingediend. Meer informatie over de klachtenadviescommissie. Hier vind je de klachtenfolder en het klachtenregelement.

Heb je een opmerking of een vraag en
vind je het antwoord niet op de website, neem dan gerust contact met ons op.

Log in

Hier is de login plek waar jij als erkend yogadocent en lid van de Vereniging Yogadocenten Nederland kunt inloggen voor extra informatie en het bijwerken van je bijscholingspunten, je gegevens in de zoekportal www.ikzoekeenyogadocent.nl en meer.

Staan je gegevens juist in het www.ikzoekeenyogadocent.nl zoekportal? Zo niet, log in en pas je gegevens aan. Check hier hoe je gevonden wordt.

Lukt inloggen niet, mail dan naar ledenadministratie@yoganederland.nl

Ik wil een nieuw wachtwoord

Inloggen is helaas op dit moment nog niet mogelijk.