skip to Main Content
Vereniging Yogadocenten Nederland - Kies voor kwaliteitsyoga

Voorwaarden lidmaatschap

 • Het lidmaatschap voor per kalenderjaar bedraagt €85,00 voor N-leden.
 • Aspirant-leden betalen €25,00 per jaar tot en met het jaar van afstuderen. Je kunt max 3 jaar aspirant tarief betalen, daarna betaal je het volledige tarief. Je blijft A-lid tot je je diploma hebt ingeleverd.
 • Ieder nieuw lid betaalt eenmalig €40,00 inschrijfgeld.
 • Bij aanmelding betaal je slechts het inschrijfgeld en krijg je het lidmaatschap voor dat kalenderjaar van ons cadeau.
 • Het lidmaatschap van de Vereniging loopt gelijk met het kalenderjaar.
 • Opzeggingen moet voor 1 december van het jaar voorafgaand aan de opzegging schriftelijk aan het secretariaat.
 • De Algemene Leden Vergadering besluit elk jaar over de hoogte van de contributie voor het volgende jaar.
 • Het lidmaatschap kan alleen worden aangegaan als je een machtiging geeft om de jaarlijkse contributie per automatische incasso te innen.
 • De automatische incasso is elk jaar in februari.
 • Je kunt alleen lid worden als je akkoord gaat met de statuten, reglementen en de beroepscode.
 • Ieder N-lid is verplicht jaarlijks tenminste 12 bijscholingspunten te behalen, met een minimum van 60 punten (= 60 uren) per 5 jaar. Behaalde bijscholingspunten dienen door jezelf ingevoerd te worden achter de inlog op deze website.
 • Adres wijzigingen graag per direct via email doorgeven aan het secretariaat.
 • Aspirant-leden die hun diploma hebben gehaald, sturen een kopie daarvan op naar het secretariaat, waarna hun lidmaatschap wordt omgezet naar een N-lidmaatschap.
Back To Top