Bijscholingsreglement

VYN-richtlijnen voor bijscholing en professionalisering

 

De Vereniging Yogadocenten Nederland stelt richtlijnen vast voor bijscholing en professionalisering van haar erkende leden. Deze richtlijnen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat yogadocenten (200 en 500 uur) blijven werken aan hun professionele ontwikkeling. Hieronder vind je de belangrijkste punten van deze richtlijnen:

 

Bijscholingsplicht

Vanaf 1 januari 2010 zijn alle door de VYN erkende leden verplicht om zich bij te scholen. Het reglement hiervoor is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) in november 2012. Dit reglement is vervolgens aangepast door het bestuur in november 2017, en opnieuw herzien in oktober 2022.

 

Verplichte uren voor professionele ontwikkeling

Elk lid van de VYN, zowel die met een 200 als een 500 uur certificaat, moet zich inspannen om gedurende een periode van drie jaar minimaal 48 uur te besteden aan professionele ontwikkeling. Dit komt neer op een basis van 16 uur per jaar, maar de 48 uur kunnen vrij worden verdeeld over de drie jaar.

Professionele ontwikkeling voor yogadocenten omvat het begrijpen van de filosofie en achtergronden van yoga die zijn geworteld in oude Indiase geschriften. Ook andere yoga-stromingen kunnen aan bod komen.
Professionele ontwikkeling omvat ook onderwerpen zoals anatomie, fysiologie, didactiek, leerplanontwikkeling en bedrijfshulpverlening (BHV). Professionele ontwikkeling omvat ook het verbeteren van praktische yoga-vaardigheden, wat een integraal onderdeel vormt van een holistische benadering van yoga-beoefening en instructie.

 

Categorieën van uren voor professionele ontwikkeling

De uren die je besteedt aan professionele ontwikkeling kunnen vallen onder verschillende categorieën, waaronder:

  • Lezen van relevante boeken, tijdschriften of artikelen
  • Bekijken van films of documentaires over yoga-onderwerpen
  • Actieve deelname aan intervisiegroepen en studiegroepen over yoga-gerelateerde onderwerpen
  • Volgen van (bij)scholingen, waarbij ook de naam van de opleider moet worden vermeld
  • Bijwonen van congressen en seminars
  • Voorbereiden en geven van bijscholingen

Accreditatie en verslaglegging

Elk lid begint in september 2023 met een accreditatie die geldig is tot september 2026. Deze accreditatie wordt vermeld op www.yoganederland.nl/yogadocent-zoeken.

 

Om de drie jaar moet elk VYN-lid een verslag maken van hun professionele ontwikkeling volgens het format opgesteld door de commissie voor bijscholing. Dit verslag moet worden geüpload op www.yoganederland.nl/login volgens de vooraf gecommuniceerde deadline.

 

Beoordeling van verslagen

De commissie voor bijscholing beoordeelt de verslagen op basis van vooraf vastgestelde criteria. De uitslag wordt via e-mail gecommuniceerd naar het betreffende lid. Bij een positieve beoordeling behoudt het lid het accreditatiesymbool in de zoekmachine dat aangeeft dat ze geaccrediteerd zijn voor een bepaalde periode.

 

Bij vragen of onvoldoende resultaten

Als het verslag vragen oproept of als het niet aan de gestelde criteria voldoet, zal een lid van de commissie voor bijscholing contact opnemen met het betreffende lid. Samen zullen ze bespreken wat er nog aangevuld kan worden. Als het verslag blijvend niet voldoet aan de gestelde criteria, vervalt het accreditatiesymbool voor de komende drie jaar.

 

Specialisaties

Naast het algemene programma voor bijscholing en professionalisering, moedigt de VYN haar leden ook aan om zich te specialiseren binnen specifieke gebieden van yoga. Dit kan onder andere zijn op het gebied van:

  • Yoga voor specifieke doelgroepen, zoals zwangere vrouwen, ouderen, kinderen, mensen met een beperking, etc.
  • Yoga gericht op gezondheid en welzijn, zoals therapeutische yoga, stressmanagement, mindfulness, etc.
  • Yoga gericht op specifieke technieken of stromingen, zoals Ashtanga, Hatha, Kundalini, Yin, etc.

Log in

Hier is de login plek waar jij als erkend yogadocent en lid van de Vereniging Yogadocenten Nederland kunt inloggen voor extra informatie en het bijwerken van je bijscholingspunten, je gegevens in de zoekportal www.ikzoekeenyogadocent.nl en meer.

Staan je gegevens juist in het www.ikzoekeenyogadocent.nl zoekportal? Zo niet, log in en pas je gegevens aan. Check hier hoe je gevonden wordt.

Lukt inloggen niet, mail dan naar ledenadministratie@yoganederland.nl

Ik wil een nieuw wachtwoord

Inloggen is helaas op dit moment nog niet mogelijk.