skip to Main Content
Vereniging Yogadocenten Nederland - Kies voor kwaliteitsyoga

Nieuwsbrieven

Er wordt een papieren en digitale nieuwsbrief uitgeven door de Vereniging Yogadocenten Nederland. De papieren nieuwsbrief verschijnt vier keer per jaar. Deze nieuwsbrief wordt onder leden en yogascholen verspreid. De digitale nieuwsbrief wordt vier keer per jaar verstuurd naar alle aangemelde leden en overige belangstellenden.

Meeschrijven

Heb je artikelen, brieven of andere interessante informatie die geplaatst kan worden in de nieuwsbrieven. Stuur deze dan naar de redactie. Kopij zonder opmaak in Word font Verdana 11pt. sturen naar redactie@yoganederland.nl.

Over plaatsing van artikelen, brieven en advertenties beslist het bestuur van de VYN in samenspraak met de redactie.

Fotografie hulp

Heb je interessante foto’s of vind je het leuk om voor ons in jouw omgeving op pad te gaan als fotograaf naar evenementen, laat het ons dan weten.

Stuur je adres en telefoonnummer naar pr@yoganederland.nl

Adverteren

Je kunt met een regeladvertentie of met een reguliere advertentie adverteren in de papieren nieuwsbrief. De regeladvertenties zijn alleen voor leden, de reguliere advertenties kunnen door iedereen geplaatst worden.

Sluitingsdata voor kopij / advertenties nieuwsbrief 
17 februari 2018-1 (verschijnt week 13, eind maart)
19 mei 2018-2 (verschijnt week 26, eind juni)
8 september 2018-3 (verschijnt week 42, half oktober)
10 november 2018-4 (verschijnt week 51, eind december)

Regeladvertenties

Als lid kun je een regeladvertentie plaatsen in de activiteitenladder in de papieren nieuwsbrief. Deze wordt automatisch doorgeplaatst op de website (en afhankelijk van de ruimte in de digitale nieuwsbrief).

Voorwaarden:

  • Niet meer dan 3 regeladvertenties per adverteerder per uitgave.
  • Plaatsing vindt pas plaats na ontvangst van betaling van € 12,50 per regeladvertentie.
  • Plaatsing aanleveren volgens format. Anders wordt de advertentie aangepast door de redactie.
  • De VYN is niet inhoudelijk verantwoordelijk voor de aangeboden activiteiten en geeft met plaatsing in deze nieuwsbrief niet automatisch erkenning van de kwaliteit.
  • Er is ook de mogelijkheid om de bijscholing alleen op de website te plaatsen voor € 12,50 per plaatsing, aantal plaatsingen is dan onbeperkt.

Aanleveren
Stuur je kopij naar administratie@yoganederland.nl
Graag volgens het vast format met de volgende kopjes.
Titel: Wanneer: Waar: Wie: Info:

Advertenties

Zetspiegel: 190 x 277 mm

Formaat B x H (mm)

1/1 190×277
1/2 190×135
1/4 190×68 of 92×135
1/8 92×68

Leden / Niet leden

€ 220,- / € 440,-
€ 110,- / € 220,-
€ 60,- / € 120,-
€ 38,- / € 77,-

  • Advertentie bestanden (zonder afloop) bij voorkeur in pdf of jpg (hoge resolutie) formaat aanleveren.
  • Alle advertenties in cmyk aanleveren.
  • Graag de advertentie insturen onder vermelding van het gewenste formaat in mm en publicatienummer nieuwsbrief.

Advertorial
Het is mogelijk om per editie een advertorial te plaatsen. De omvang bedraagt een halve pagina en de prijs is gelijk aan een halve advertentie. Er worden per editie maximaal 2 advertorials opgenomen. Per aanbieder is in
principe 1 keer een advertorial ruimte op jaarbasis beschikbaar. De redactie houdt zich het recht voor niet tot plaatsing over te gaan mocht dit nodig zijn.

Aanleveren en vragen
Voor het aanleveren en vragen kun je contact opnemen met het secretariaat: administratie@yoganederland.nl

Back To Top