Meet and Greet

In 'Bronnen van Yoga' zijn drie bronteksten van yoga verzameld: de Bhagavad Gita, de Sāmkhya Kārikā van Īshvarakrishna en de Yoga Sūtra van Patañjali. Deze teksten spreken over yoga als een bevrijdingsweg. Ze wijzen je op wat je werkelijk bent: puur Bewustzijn. De methoden die worden aangereikt zijn verschillend. Waar de Gītā naast inzicht (jñāna) de nadruk legt op overgave aan God (bhakti) en handelen (karma), spreekt de Yoga Sūtra eerder over een meditatieve weg van verstilling en kennis. De Sāmkhya Kārikā schenkt het theoretische kader waar de andere twee teksten deels op gebaseerd zijn.

 

Een deel van de teksten verschijnt voor het eerst in het Nederlands. Dat geldt voor de Sāmkhya Kārikā én het bijgevoegde commentaar van Vyāsa op de Yoga Sūtra, maar ook voor de Gītā, die is uitgebreid met een vijftigtal verzen uit ‘afwijkende’ edities. De uitvoerige toelichtingen vormen een rijke aanvulling op het geheel.

 

Wim vertelt graag meer over het boek tijdens de meet en greet. Natuurlijk is het dan mogelijk een (gesigneerd) exemplaar te verkrijgen.

 

Wim van de Laar

Wim (1961) is yogaleraar en schrijver-vertaler. In dat werk heeft hij een grote liefde opgevat voor de klassieke hindoeïstische teksten over vrijheid. Ze zijn tot op de dag van vandaag een grote hulp in de herkenning van wat je werkelijk bent. Eerder vertaalde Wim achttien Upanishads, waarvan er zes nooit eerder in het Nederlands verschenen (De Upanishads, 2015).

 

 

Log in

Hier is de login plek waar jij als erkend yogadocent en lid van de Vereniging Yogadocenten Nederland kunt inloggen voor extra informatie en het bijwerken van je bijscholingspunten, je gegevens in de zoekportal www.ikzoekeenyogadocent.nl en meer.

Staan je gegevens juist in het www.ikzoekeenyogadocent.nl zoekportal? Zo niet, log in en pas je gegevens aan. Check hier hoe je gevonden wordt.

Lukt inloggen niet, mail dan naar ledenadministratie@yoganederland.nl

Ik wil een nieuw wachtwoord

Inloggen is helaas op dit moment nog niet mogelijk.