Hoe word je lid?

Hoe word je lid?

Mogelijkheden tot het verkrijgen van een lidmaatschap zijn:

  • Afgestudeerden van een door de VYN erkende yogadocenten opleiding worden na aanmelding automatisch toegelaten tot de vereniging.
  • Derde- en vierdejaars studenten van een erkende yogadocenten opleiding kunnen Aspirant-lid worden.
  • Om voor het gewone lidmaatschap in aanmerking te komen dienen yogadocenten te beschikken over een internationaal erkend 500 uren certificaat, die tenminste ligt op het niveau van de minimumeisen van de Europese Yoga Unie.Ze kunnen een aanvraag indienen voor lidmaatschap. Deze aanvraag wordt door de toelatingscommissie op kwaliteit beoordeeld. Alle docenten dienen bij hun aanvraag kopieën te overleggen van diploma’s, getuigschriften èn een bewijs van internationale erkenning in de vorm van een kopie van lidmaatschap van een internationale organisatie als bijvoorbeeld Yoga Alliance, SYN, of Iyengar vereniging  e.d. die betrekking hebben op de uitoefening van het beroep van yogadocent

  • Afgestudeerden van

Voorwaarden

Inschrijfprocedure: 

 

  1. Zorg dat je de voorwaarden van het lidmaatschap hebt gelezen
  2. Vul het inschrijfformulier in.
  3. Maak het inschrijfgeld over via de site of op rekening: IBAN: NL05 INGB0005363836 BIC: INGBNL2A (tnv Vereniging Yogadocenten Nederland te Spijkenisse). Let op: Inschrijfgeld wordt niet geretourneerd, als blijkt dat je niet aan de lidmaatschap voorwaarden voldoet.
  4. Bij binnenkomst van je betaling wordt je inschrijving in behandeling genomen.
  5. De automatische incasso gaat in per aankomend kalenderjaar.

Inschrijfformulier

Soorten lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Vereniging Yogadocenten Nederland kent 3 soorten:

Aspirant-lidmaatschap (A-lid): voor studenten die minimaal in het derde studiejaar van een erkende opleiding zitten en bezig zijn deze opleiding af te ronden. Je kunt maximaal 3 jaar aspirant lid zijn. Als je na 3 jaar nog niet afgestudeerd bent, betaal je daarna het volledige lidmaatschapsgeld, je blijft A-lid tot je je diploma hebt ingeleverd. 

Normaal-lidmaatschap (N-lid): voor afgestudeerde docenten van de erkende opleidingen.

Senior-lidmaatschap (S-lid): zijn leden die hun lesactiviteiten definitief hebben gestaakt maar nog wel betrokken willen blijven bij de vereniging.

 

Onderdelen van het lidmaatschap: Aspirant-lidmaatschap (A-lid) Normaal-lidmaatschap (N-lid) Senior-lidmaatschap (S-lid)

Ontvangen nieuwsbrieven

ja ja ja

Besloten Facebook groep

ja ja ja

Aanwezig bij congressen

ja ja ja

Aanwezig bij ALV

ja ja ja

Stemrecht bij ALV

nee ja nee

Gebruik logo

nee ja nee

Collectieve verzekering

ja ja nee

Gebruik muurschild

nee ja nee

Bijscholingsverplichting

nee ja nee

Deelname aan commissies

nee ja nee

Inschrijfformulier

Log in

Hier is de login plek waar jij als erkend yogadocent en lid van de Vereniging Yogadocenten Nederland kunt inloggen voor extra informatie en het bijwerken van je bijscholingspunten, je gegevens in de zoekportal www.ikzoekeenyogadocent.nl en meer.

Staan je gegevens juist in de www.ikzoekeenyogadocent.nl zoekportal? Zo niet, log in en pas je gegevens aan. Check hier hoe je gevonden wordt.

Lukt inloggen niet, mail dan naar support@yoganederland.nl.

Let op, uw tijdelijke wachtwoord is VYN + postcode(getallen).
Voorbeeld: VYN1234/VYN12341234

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Inloggen is helaas op dit moment nog niet mogelijk.