Voorwaarden

Voorwaarden lidmaatschap

 • Het lidmaatschap voor per kalenderjaar bedraagt €85,00 voor N-leden.
 • Aspirant-leden betalen €25,00 per jaar tot en met het jaar van afstuderen. Je kunt max 3 jaar aspirant tarief betalen, daarna betaal je het volledige tarief. Je blijft A-lid tot je je diploma hebt ingeleverd.
 • Ieder nieuw lid betaalt eenmalig €40,00 inschrijfgeld.
 • Bij aanmelding betaal je slechts het inschrijfgeld en krijg je het lidmaatschap voor dat kalenderjaar van ons cadeau.
 • Het lidmaatschap van de Vereniging loopt gelijk met het kalenderjaar.
 • Opzeggingen moet voor 1 december van het jaar voorafgaand aan de opzegging schriftelijk aan het secretariaat.
 • De Algemene Leden Vergadering besluit elk jaar over de hoogte van de contributie voor het volgende jaar.
 • Het lidmaatschap kan alleen worden aangegaan als je een machtiging geeft om de jaarlijkse contributie per automatische incasso te innen.
 • De automatische incasso is elk jaar in februari.
 • Je kunt alleen lid worden als je akkoord gaat met de statuten, reglementen en de beroepscode.
 • Ieder N-lid is verplicht jaarlijks tenminste 12 bijscholingspunten te behalen, met een minimum van 60 punten (= 60 uren) per 5 jaar. Behaalde bijscholingspunten dienen door jezelf ingevoerd te worden achter de inlog op deze website.
 • Adres wijzigingen graag per direct via email doorgeven aan het secretariaat.
 • Aspirant-leden die hun diploma hebben gehaald, sturen een kopie daarvan op naar het secretariaat, waarna hun lidmaatschap wordt omgezet naar een N-lidmaatschap.

Log in

Hier is de login plek waar jij als erkend yogadocent en lid van de Vereniging Yogadocenten Nederland kunt inloggen voor extra informatie en het bijwerken van je bijscholingspunten, je gegevens in de zoekportal www.ikzoekeenyogadocent.nl en meer.

Staan je gegevens juist in de www.ikzoekeenyogadocent.nl zoekportal? Zo niet, log in en pas je gegevens aan. Check hier hoe je gevonden wordt.

Lukt inloggen niet, mail dan naar support@yoganederland.nl.

Let op, uw tijdelijke wachtwoord is VYN (met je lidcode) + postcode(getallen).
Voorbeeld: VYN1234/VYN12341234

Ik ben mijn wachtwoord vergeten

Inloggen is helaas op dit moment nog niet mogelijk.