Corona-update 27 november

Corona-update 27 november

Beste leden en belangstellenden,

 

Licht zijn


De aangekondigde avondlockdown die ingaat op zondag 28 november heeft wederom gevolgen voor ons als yogadocenten. Het is bijna niet te bevatten wat er allemaal gebeurt. Hoe gaan we hiermee om? Onderstaand hebben we voor jullie de regels geïnterpreteerd zoals die nu gelden voor de komende drie weken. Laten we hopen dat het tij spoedig zal keren en dat we geestelijk en lichamelijk gezond deze moeilijke tijd doorkomen.

Yogawetenschap leert je om naar de innerlijke niveaus van je wezen te gaan en je te laten leiden door het licht dat al in je is. Laat jouw licht naar buiten schijnen zodat anderen daar moed en energie uit kunnen putten.

 

Met een zonnegroet,

mede namens het bestuur

 

Gerreke van den Bosch
Voorzitter VYN

*** 

 

 

Het kabinet grijpt in met nieuwe aangescherpte en strengere maatregelen om het grote aantal nieuwe besmettingen terug te dringen en de overbelasting van de zorg te voorkomen. Vanaf zondag 28 november tot en met 18 december betekent dit voor yogadocenten het volgende:

 

Kun je yogalessen geven?

 

Hoewel de Rijksoverheid het dringende advies geeft thuis te blijven:

 

  • Van 05.00 uur tot 17.00 uur kunnen er yogalessen gegeven worden
  • houd altijd 1,5 meter afstand, draag een mondkapje bij binnenkomst en bij het verplaatsen in de binnenruimte

 

De basisregels blijven van kracht

 

  • Toegang tot de yogales met geldig coronatoegangsbewijs
  • Was vaak en goed je handen
  • Houd 1,5 meter afstand (verplicht)
  • Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen bij de GGD, ook als je gevaccineerd bent
  • Heb je een huisgenoot met klachten (ook al ben je gevaccineerd), ga in quarantaine
  • Zorg voor voldoende frisse lucht

 

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

 

Voor het vierde kwartaal van dit jaar verhoogt het kabinet het subsidiepercentage van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van 85% naar 100%. Ondernemers kunnen gebruikmaken van de TVL als zij meer dan 30% omzetverlies lijden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. De nieuwe staatssteungrens geldt vanaf TVL Q4 2021.

 

Belastingmaatregelen

 

Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot eind dit jaar. Ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. De kwartaalaangiftes over eind 2021 die normaliter in januari 2022 worden betaald, vallen ook onder het uitstel. De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, blijft nog een half jaar langer op bijna nul (0,01%). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%.

  

Vragen over het steun- en herstelpakket?

 

Je kunt voor informatie hierover terecht op: Rijksoverheid Coronavirus Financiële regelingen.

 

Reactie VZN

 

De VYN is als beroepsvereniging aangesloten bij de VZN (Vereniging Zelfstandigen Nederland). Deze vereniging behartigt de belangen van onze aangesloten leden. De reactie van de VZN op de persconferentie op 26 november is als volgt:

 

"De zojuist aangekondigde avondlockdown heeft wederom gevolgen voor een groep zelfstandig ondernemers, met name zij die werken in de horeca, retail-, cultuur- en evenementensector. VZN-voorzitter Cristel van de Ven reageert: “Wij blijven op het standpunt dat wij al gedurende de gehele coronapandemie verkondigen: compenseer zelfstandig ondernemers die door kabinetsbesluiten hun beroep niet of slechts ten dele kunnen uitoefenen. Zij lopen, buiten hun toedoen, inkomsten mis.” VZN pleit voor herinvoering van TOZO 1, dus zonder partnertoets, en voor een TVL-regeling zonder drempelwaarde en eis van een apart bedrijfsadres. Van de Ven: “Dat is steun op maat voor de wederom getroffen zelfstandigen. Na ruim anderhalf jaar van keer op keer de broekriem aantrekken, verdienen zij dat”. VZN staat open voor gesprekken hierover met het kabinet.

Verder vraagt VZN de regering om een duidelijke visie op de weg uit de pandemie, via o.a. meer IC-capaciteit. Blijvende aandacht voor het belang van vaccinaties is volgens VZN eveneens noodzakelijk. 

Van de Ven: “We hebben allemaal een eigen verantwoordelijkheid en rol om uit deze golf van besmettingen te komen, bijvoorbeeld door het naleven van de basisgedragsregels. Maar kabinet, bied perspectief. Van dit start-stop-coronabeleid wordt iedereen moedeloos.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Log in

Hier is de login plek waar jij als erkend yogadocent en lid van de Vereniging Yogadocenten Nederland kunt inloggen voor extra informatie en het bijwerken van je bijscholingspunten, je gegevens in de zoekportal www.ikzoekeenyogadocent.nl en meer.

Staan je gegevens juist in het www.ikzoekeenyogadocent.nl zoekportal? Zo niet, log in en pas je gegevens aan. Check hier hoe je gevonden wordt.

Lukt inloggen niet, mail dan naar ledenadministratie@yoganederland.nl

Ik wil een nieuw wachtwoord

Inloggen is helaas op dit moment nog niet mogelijk.