Nieuw systeem voor bijscholing

Nieuw systeem voor bijscholing

Degenen met een goed geheugen weten nog dat we vorig jaar een stukje tekst in de Yoga Vizier hebben opgenomen over onze plannen om de systematiek van het huidige bijscholingsreglement te gaan vervangen. Dat had meerdere redenen: op dit moment is de bijscholingsplicht
gericht op het verzamelen van punten. Is het met name ingestoken op het volgen van (kortere of langere) bijscholingen en legt de commissie voor bijscholen het accent bij het erkennen van de opleider die bijscholingen aanbiedt. Wat we vaker van jullie terugkregen, is dat er meer manieren zijn om jezelf te blijven ontwikkelen dan (vooral) het volgen van bijscholingen. En dat is een terecht punt. Daarnaast willen we vanuit de commissie ook een andere insteek kiezen; de groei en ontwikkeling van de docent, van jullie, want uiteindelijk krijgen alle leerlingen/cursisten met jullie te maken. 


Professionele ontwikkeling

Dat betekent dat we vanaf september 2023 de bijscholingen en specialisaties niet meer gaan accrediteren. Je bent vrij in het kiezen van een bijscholing, maar kunt ook je aandacht richten op bijvoorbeeld het bijwonen van een intervisiegroep, een studiegroep en het bestuderen van literatuur. Dat zijn allemaal criteria voor professionele ontwikkeling die we gaan honoreren. En er zijn er nog meer, die vind je terug in het nieuwe bijscholingsreglement dat binnenkort op de site verschijnt. We gaan je elke drie jaar vragen een verslag te maken van jouw ontwikkeling. Dat verslag baseer je op een format dat de commissie voor bijscholen heeft ontwikkeld. Ook dat format komt op de site te staan.

 

Accreditatiesymbool

In september zorgen we ervoor dat alle door de VYN erkende leden (200 uur en 500 uur) met een accreditatiesymbool (groen vinkje) in de zoekmachine komen te staan. Dat is het basisuitgangspunt, waarbij we vertrouwen en ervan uitgaan dat jullie je tot nu toe allemaal
zijn blijven bijscholen en professionaliseren. Daarna gaat de nieuwe werkwijze in en heb je ruimschoots de tijd om te gaan voldoen aan de criteria gesteld in het format. Tegen de tijd dat je ‘aan de beurt’ bent, je verslag hebt ingevuld en dat akkoord is bevonden dan blijft het
symbool achter jouw naam in het docentenregister staan en dat betekent dat je weer voor drie jaar geaccrediteerd bent.

 


Oproep

We willen als commissie wel alvast met jullie aan de slag met de nieuwe werkwijze. En daarom doen we bij deze een oproep voor als je daaraan mee wilt werken: dat betekent dat je eerder dan pas over drie jaar een verslag maakt van je professionele ontwikkeling en we daarover met elkaar in gesprek gaan. Het zou mooi zijn als we met zo’n 100 vrijwilligers zouden kunnen beginnen. Om ook van elkaar te leren en waar nodig de werkwijze verder te verfijnen. Voel je hier voor, dan kun je contact opnemen via bij-scholen@yoganederland.nl.

 


Pijler van de VYN

We realiseren ons dat het een verandering is die misschien vragen oproept. We schetsen nu met name de hoofdlijnen en we gaan je de komende tijd via de digitale nieuwsbrief goed op de hoogte houden van de precieze veranderingen en loodsen je naar de plek(ken) waar je informatie kunt vinden. De kwaliteit van de yogadocent is een belangrijke pijler en basis van de VYN. Op deze manier verwachten we daar nog concreter invulling aan te kunnen gaan geven met elkaar.

 


Namens de commissie voor bij-scholen,
Anja Wiersma

 

Dit artikel is geschreven voor de YogaVizier (2023-2)

Log in

Hier is de login plek waar jij als erkend yogadocent en lid van de Vereniging Yogadocenten Nederland kunt inloggen voor extra informatie en het bijwerken van je bijscholingspunten, je gegevens in de zoekportal www.ikzoekeenyogadocent.nl en meer.

Staan je gegevens juist in het www.ikzoekeenyogadocent.nl zoekportal? Zo niet, log in en pas je gegevens aan. Check hier hoe je gevonden wordt.

Lukt inloggen niet, mail dan naar ledenadministratie@yoganederland.nl

Ik wil een nieuw wachtwoord

Inloggen is helaas op dit moment nog niet mogelijk.