Samen in geïnspireerde gesprekken over onze geliefde yoga

Samen in geïnspireerde gesprekken over onze geliefde yoga

De extra Algemene Ledenvergadering voor installatie van de nieuwe voorzitter Ilse Anthonijsz

D.d. 30 september 2023 Amersfoort

 

Omdat leden de voordracht van een nieuwe voorzitter alleen in een live vergadering kunnen goedkeuren, was er dit jaar in september voor de tweede keer een Algemene Ledenvergadering. Daarin werd de voordracht van voorzitter Ilse Anthonijsz als opvolger van Gert Slob goedgekeurd. De vergadering was in Amersfoort op 30 september. Daarbij waren ook leden online in de vergadering aanwezig, maar die hadden volgens de statuten van de VYN geen stemrecht, tenzij zij dit hadden overgedragen aan een lid dat wel persoonlijk in de vergadering aanwezig was. Er waren 22 leden aanwezig en 11 online.

 

De gelegenheid was aangegrepen om een agenda samen te stellen met actuele onderwerpen die óók op een ALV thuishoorden. Alle leden ontvingen daarom eind van de zomer per post de agenda en bijbehorende stukken om zich te kunnen voorbereiden op de ALV.

 

De hoofdonderwerpen en besluiten dd 30 september waren:

  • Actualisering van de statuten dat een ALV ook hybride kan zijn en dat de stem van online aanwezige leden geldig is. 

    > Besluit: de vergadering keurt de aangepaste statuten goed. Het bestuur zorgt dat in een protocol zaken rond identiteitscontrole en privacy gewaarborgd zijn.


 

  • Op basis van een verslag over gesprekken met de NOC/NSF en de Nederlands Sportraad met elkaar spreken over samenwerkingsverbanden met sportkoepels om zo de slagkracht van de VYN te vergroten. De vraag aan de vergadering is de gesprekken te kunnen voortzetten. 

    > Besluit: de vergadering gaat hiermee akkoord na een uitwisseling van standpunten. 


 

  • Toelichting op de voorgestelde wijzigingen van het bijscholingsreglement: van puntencontrole naar dialoog.

    > Besluit: de vergadering geeft haar goedkeuring aan de wijzigingen.

De twee laatste onderwerpen staan hieronder kort toegelicht. Voor de volledige notulen kun je een mail met dit verzoek sturen aan Dorien Pool: ledenadministratie@yoganederland.nl

 

Verkenning van sport-samenwerkingsverbanden

Maatschappelijke ontwikkelingen vragen ons in een groter verband te organiseren om kwaliteitsyoga op de kaart te zetten. Met welke partijen gaan we de samenwerking aan zodat de VYN de spin in het web in de yogawereld kan zijn?

 

Overleg met het platform van Ondernemende Sportaanbieders en de Nederlandse Sportraad heeft het inzicht opgeleverd dat het voor deze organisaties ook gaat om het welzijn van mensen. En dus niet om alleen organisatie van een sportactiviteit of locatie. Bewegen en de mentale opbrengst ervan zijn even belangrijk. Omdat de Sportkoepels invloedrijke platforms zijn, brengt de VYN yoga naar plaatsen waar de beslissingen vallen. In coronatijd bleek duidelijk dat we meer slagkracht konden gebruiken en die is met deze samenwerkingen nu aan het groeien. 

Ook met de Aikido Bond werkt de VYN inmiddels samen aan vormgeving van kwaliteitsyoga in Nederland. De Bond zoekt actief naar bewegingsdisciplines die een filosofische- en/of spirituele achtergrond hebben en wil deze samenbrengen. Het Basis Programma Opleidingen van onze vereniging, de 500-uursopleiding en de bijbehorende exameneisen blijven het uitgangspunt in deze samenwerking.

 

Bijscholingsreglement

Na twee jaar onderzoek en dialoog is in 2022 het besluit genomen om de ontwikkeling en professionalisering van VYN-leden anders in te richten. Kern is dat een VYN-lid éénmaal per drie jaar een reflectieverslag maakt als basis voor een ontwikkelgesprek. De reflectie richt zich op de professionele ontwikkeling van jou als (erkende) yogadocent en op welke manier jouw activiteiten daaraan hebben bijgedragen.

Alle leden zijn per september 2023 automatisch geaccrediteerd voor de komende drie jaar. Een periode waarin de procedure via een pilotgroep zich verder ontwikkelt en concretiseert.

 

Verbinding

Kwaliteitsyoga, vakbekwaamheid, dialoog, verbinding en betrokkenheid. We hoeven het niet te zoeken. We delen het samen al bleek uit de geïnspireerde gesprekken op de ALV. Samen uitwisselen en inspiratie opdoen? Er zijn in 2024 alvast twee momenten waarop je dat kan doen. Zet ze in je agenda:
Op 3 februari 2024 is er een (exclusief voor) Ledendag.

 

En op 24 en 25 mei is de volgende ALV, tijdens het Yoga Festival. Daar zijn ook niet-leden van harte welkom! Dus kijk rond en nodig anderen uit mee te genieten van ontmoeting, yoga en nog veel meer inspiratie.

 

 

Log in

Hier is de login plek waar jij als erkend yogadocent en lid van de Vereniging Yogadocenten Nederland kunt inloggen voor extra informatie en het bijwerken van je bijscholingspunten, je gegevens in de zoekportal www.ikzoekeenyogadocent.nl en meer.

Staan je gegevens juist in het www.ikzoekeenyogadocent.nl zoekportal? Zo niet, log in en pas je gegevens aan. Check hier hoe je gevonden wordt.

Lukt inloggen niet, mail dan naar ledenadministratie@yoganederland.nl

Ik wil een nieuw wachtwoord

Inloggen is helaas op dit moment nog niet mogelijk.